• bán cây trồng viền, trồng nền thảm xén tỉa, chuỗi ngọc bỏng nổ,...

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 3/11/12

  1. luongcx Nhà nông nghiệp dư

   - Cung cấp số lượng lớn h&agrave;ng c&acirc;y trồng viền, trồng thảm, hoa l&aacute; m&agrave;u : chuỗi ngọc, v&agrave;ng anh, l&aacute; m&iacute;t, mắt nai t&iacute;m, bỏng nổ, cẩm t&uacute; mai, thanh t&aacute;o,&nbsp;ngũ sắc v&agrave;ng, ngũ sắc đỏ, hoa cỏ lạc ti&ecirc;n, gấm, bảy sắc cầu vồng, ngọc tai t&iacute;m,....Thảm nền: cỏ nhung<font face="Times New Roman"> &nbsp;&nbsp;Zoysia tenifolia</font> (m2), cỏ l&aacute; tre <font face="Times New Roman">Apluda Varia</font> (kg), cỏ bạch chỉ, cỏ lạc ............<br />- Nhận thi c&ocirc;ng trồng c&acirc;y xanh thảm cỏ, c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t, c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, c&acirc;y xanh đường phố, c&acirc;y cổ thụ....<br />- Tư vấn thiết kế thi c&ocirc;ng cảnh quan vườn hoa c&ocirc;ng vi&ecirc;n, khu vui chơi, s&acirc;n chơi giải tr&iacute;....<br />- Dịch vụ chăm s&oacute;c, cắt tỉa,&nbsp;cải tạo, duy tr&igrave; cảnh quan s&acirc;n vườn định kỳ.<br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>C&Ocirc;NG TY CP TM SX&amp; DV VIỆT NHẬT<br /></strong>KTT Nội Thương- Dương X&aacute; - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội<br />VPDD:QL 39A -&nbsp;Li&ecirc;u Thượng - Li&ecirc;u x&aacute; - Y&ecirc;n Mỹ - Hưng Y&ecirc;n<br /></font><font face="Times New Roman">Tel: 0321 3974612 (605) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 0321 3974606<br /></font><font face="Times New Roman">Tran Van Luong(Mr.)<br /></font><font face="Times New Roman">Mobile: 0985 030 719&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">Email: </font><a href="mailto:luongvietnhatpro@gmail.com"><font face="Times New Roman" color="#605d57">luongvietnhatpro@gmail.com</font></a><br /><font face="Times New Roman">Website: </font><a href="http://www.laodongphothong.vn/"><font face="Times New Roman" color="#605d57">www.laodongphothong.vn</font></a><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNGTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHẬT
   - Địa chỉ: KTT NỘI THƯƠNG - DƯƠNG XÁ - GIA LÂM - HÀ NỘI
   - Điện thoại: 0321 3 974612;605 - Fax: 0321 3 974606
   - email: luongvietnhatpro@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...