Bán chim bồ câu lai Pháp

#1
<p><font color="#ff00ff" size="4">Hiện nay trại chim bồ c&acirc;u lai Ph&aacute;p của gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n chim bồ c&acirc;u giống v&agrave; chim thịt (ra r&agrave;ng) với số lượng kh&ocirc;ng hạn chế.</font></p><p><font color="#ff00ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#ff00ff" size="4">&nbsp;B&agrave; con n&agrave;o cần mua xin li&ecirc;n hệ địa chỉ : </font></p><p><font color="#ff00ff" size="4">&nbsp; Tuyết Nhung&nbsp;&nbsp;- th&ocirc;n Li&ecirc;n Tr&igrave;,&nbsp;x&atilde; B&igrave;nh Hiệp, huyện B&igrave;nh&nbsp; </font><font color="#ff00ff" size="4">Sơn, tỉnh Quảng&nbsp; Ng&atilde;i. </font></p><p><font color="#ff00ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT: 01266671328.</font></p><p><font color="#ff00ff" size="4" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi
- Điện thoại: 01266671328 - Fax:
- email: tuyetnhungbs1970@yahoo.com.vn
 

#3
up cho đồng hương miền trung


TRẠI BỒ CÂU DŨNG PHƯƠNG
Chuyên cung cấp giống bồ câu pháp lai F1 _ F2,3
Bồ câu ra ràng , thương phẩm
ĐT: 0978 162 782
0917 965 065
ĐC : PHƯƠNG LÂM – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAI
MAGIAGUI – ĐẠ HOAI- LÂM ĐỒNG
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH