BÁN CHIM BỒ CÂU PHÁP, BÁN CHIM BỒ CÂU PHÁP GIỐNG TO

  • Thread starter dinhvancong2013
  • Ngày gửi
D

dinhvancong2013

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 0in; text-align: justify"><br /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 0in; text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: red">B&Aacute;N&nbsp;CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P - CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG - CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P TO&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 0in"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial; color: blue">TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG C&Ocirc;NG YẾN K&Iacute;NH CH&Agrave;O B&Agrave; CON !<br /> VỚI KINH NGHIỆM NHIỀU NĂM TRONG NGHỀ NU&Ocirc;I CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P, HIỆN NAY TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P Đ&Atilde; L&Agrave; MỘT M&Ocirc; H&Igrave;NH MẪU VỀ NU&Ocirc;I CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P TẠI HƯNG Y&Ecirc;N V&Agrave; C&Aacute;C TỈNH MIỀN BẮC. TRẠI&nbsp;CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P CỦA T&Ocirc;I Đ&Atilde; ĐƯỢC K&Ecirc;NH TRUYỀN H&Igrave;NH VTC16 PH&Aacute;T S&Oacute;NG VỀ M&Ocirc; H&Igrave;NH NU&Ocirc;I CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG ĐIỂN H&Igrave;NH TẠI HƯNG Y&Ecirc;N.&nbsp;<br /> <br /> <br /> HIỆN NAY&nbsp;TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P&nbsp;C&Ocirc;NG YẾN L&Agrave; NƠI CUNG CẤP GIỐNG TẠI KHẮP C&Aacute;C TỈNH MIỀN BẮC VỚI C&Aacute;C LOẠI CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P Ở C&Aacute;C LỨA TUỔI KH&Aacute;C NHAU. Đ&Acirc;Y C&Ograve;N L&Agrave; NƠI TƯ VẤN V&Agrave; THIẾT KẾ CHO C&Aacute;C M&Ocirc; H&Igrave;NH LỚN, ĐỒNG THỜI L&Agrave; NƠI CUNG CẤP LỒNG NU&Ocirc;I C&Ocirc;NG NGHIỆP( GỒM M&Aacute;NG ĂN, M&Aacute;NG UỐNG, CẦU ĐẺ, TẤM HỨNG PH&Acirc;N ). ĐẶC BIỆT, CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẬU Ở CHIM BỒ C&Acirc;U M&Agrave; RẤT NHIỀU TRANG TRẠI TẠI MIỀN BẮC CHƯA KHẮC PHỤC ĐƯỢC .<br /> <br /> RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ B&Agrave; CON TR&Ecirc;N MỌI MIỀN TỔ QUỐC&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial; color: blue">,&nbsp;<strong>ĐẾN THAM QUAN V&Agrave; TƯ VẤN.<br /> </strong></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial; color: #333333"><br /> </span><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial; color: fuchsia">ĐỊA CHỈ LI&Ecirc;N HỆ : ĐINH VĂN C&Ocirc;NG&nbsp;<br /> TH&Ocirc;N CỐC PHONG, X&Atilde; CH&Iacute; T&Acirc;N, HUYỆN KHO&Aacute;I CH&Acirc;U, TỈNH HƯNG Y&Ecirc;N<br /> ĐIỆN THOẠI: 0982.919.729 HOẶC 0913.594.00</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 0in">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 0in">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐInh Văn Công
- Địa chỉ: Xã Chí Tân - Khoái Châu - Hưng Yên
- Điện thoại: 0982919729 - Fax: 0913594001
- email: dinhvancong2013@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH