BÁN CHIM BỒ CÂU PHÁP, BÁN CHIM BỒ CÂU PHÁP TO, CHIM BỒ CÂU PHÁP GIỐNG

  • Thread starter dinhvancong2013
  • Ngày gửi
D

dinhvancong2013

Guest
#1
<p align="center" class="p_first" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 0px 16px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="color: #ff0000"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">B&Aacute;N&nbsp;CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P, B&Aacute;N CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG, B&Aacute;N CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P TO, B&Aacute;N CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GI&Aacute; RẺ NHẤT.</span></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><strong>TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG C&Ocirc;NG YẾN K&Iacute;NH CH&Agrave;O B&Agrave; CON !</strong><strong><br /><strong>VỚI KINH NGHIỆM NHIỀU NĂM TRONG NGHỀ NU&Ocirc;I CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P, HIỆN NAY TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P Đ&Atilde; L&Agrave; MỘT M&Ocirc; H&Igrave;NH MẪU VỀ NU&Ocirc;I CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P TẠI HƯNG Y&Ecirc;N V&Agrave; C&Aacute;C TỈNH MIỀN BẮC. TRẠI&nbsp;CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P CỦA T&Ocirc;I Đ&Atilde; ĐƯỢC K&Ecirc;NH TRUYỀN H&Igrave;NH VTC16 PH&Aacute;T S&Oacute;NG VỀ M&Ocirc; H&Igrave;NH NU&Ocirc;I CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG ĐIỂN H&Igrave;NH TẠI HƯNG Y&Ecirc;N. HIỆN NAY&nbsp;TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P&nbsp;C&Ocirc;NG YẾN L&Agrave; NƠI CUNG CẤP GIỐNG TẠI KHẮP C&Aacute;C TỈNH MIỀN BẮC VỚI C&Aacute;C LOẠI CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P Ở C&Aacute;C LỨA TUỔI KH&Aacute;C NHAU. Đ&Acirc;Y C&Ograve;N L&Agrave; NƠI TƯ VẤN V&Agrave; THIẾT KẾ CHO C&Aacute;C M&Ocirc; H&Igrave;NH LỚN, ĐỒNG THỜI L&Agrave; NƠI CUNG CẤP LỒNG NU&Ocirc;I C&Ocirc;NG NGHIỆP( GỒM M&Aacute;NG ĂN, M&Aacute;NG UỐNG, CẦU ĐẺ, TẤM HỨNG PH&Acirc;N ). ĐẶC BIỆT, CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẬU Ở CHIM BỒ C&Acirc;U M&Agrave; RẤT NHIỀU TRANG TRẠI TẠI MIỀN BẮC CHƯA KHẮC PHỤC ĐƯỢC .</strong><br /><strong>RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ B&Agrave; CON TR&Ecirc;N MỌI MIỀN TỔ QUỐC&nbsp;</strong></strong>,&nbsp;<strong>ĐẾN THAM QUAN V&Agrave; TƯ VẤN</strong><strong>.</strong></span></span><strong><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><br /></span></strong><br /><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #ff00ff">ĐỊA CHỈ LI&Ecirc;N HỆ : ĐINH VĂN C&Ocirc;NG&nbsp;<br />TH&Ocirc;N CỐC PHONG, X&Atilde; CH&Iacute; T&Acirc;N, HUYỆN KHO&Aacute;I CH&Acirc;U, TỈNH HƯNG Y&Ecirc;N<br />ĐIỆN THOẠI: 0982.919.729 HOẶC 0913.594.001</span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐINH VĂN CÔNG
- Địa chỉ: CHÍ TÂN, KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN
- Điện thoại: 0982919729 - Fax: 0913594001
- email: dinhvancong2013@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH