Bán chim tri cảnh và giống

#1
<p><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: red; background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Trụ Sở 2 &nbsp;Điện Dương&nbsp;Điện B&agrave;n Quảng Nam,Gi&aacute;p Giới Đ&agrave; Nẵng.</span></em></strong></p> <p><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: red; background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Nối D&agrave;i&nbsp;Đường Sơn Tr&agrave;&nbsp;Điện Ngọc C&aacute;ch Furama(9Km)</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: red"></span></em></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">0913 .038 .910 &ndash; 0903. 038. 910</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16pt; color: red">mail,nguyenlamhung84@gmail.com<strong></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; color: blue">Trang Trại Nguyễn H&ugrave;ng:</span><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; color: blue"><br /> Chuy&ecirc;n Cung cấp Chim trĩ l&agrave;m con giống, chim thương phẩm, chim cảnh.trứng chim<br /> Đảm bảo uy t&iacute;n chất lượng.</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial; color: blue"><br /> <br /> Nội dung tin:<br /> 1. chim trĩ thịt 450.000<br /> đ/kg mua nhiều ổn định c&oacute; giảm gi&aacute;!<br /> <br /> 2. chim non mới nở(3 ng&agrave;y<br /> tuổi l&agrave; 100.000đ;1 tuần l&agrave; 150.000đ)/1 con<br /> <br /> 3. loại 1đến 3 th&aacute;ng l&agrave; 250.000đ đến 300.000đ)/1 con<br /> <br /> 4. loại 4 đến 6 th&aacute;ng tuổi<br /> l&agrave; 400.000đ đến 800.000đ)/1 con<br /> <br /> 5. loại chuẩn bị đẻ l&agrave;<br /> 1000.000đ/con c&aacute;iv&agrave;750/con đực<br /> <br /> 6. loại đang bắt đầu đẻ l&agrave;<br /> 1.200.000/con c&aacute;i,800.000đ con đực<br /> <br /> 7. Trứng chim b&aacute;n<br /> 40.000đ/quả<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hùng
- Địa chỉ: Trụ Sở 2 Điện Dương Điện Bàn Quảng Nam,Giáp Giới Đà Nẵng
- Điện thoại: 0913038910 - Fax: 0903038910
- email: nguyenlamhung84@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH