• Bán chim trĩ đỏ, chim trĩ con, trứng chim

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 2/8/11

  1. hongthao Guest

   <span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">- Ch&agrave;o b&agrave; con chăn nu&ocirc;i! <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">chim trĩ đỏ l&agrave; loại động vật c&oacute; gia trị kinh tế cao, trong v&agrave;i năm gần đ&acirc;y chim trĩ đỏ được nh&acirc;n gi&ocirc;ng để cung cấp cho nhu cầu chăn nu&ocirc;i của b&agrave; con <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">với gia cả tr&ecirc;n thị trường rất cao từ 500-600 ng&agrave;n/1kg chim trĩ đỏ hiện đang l&agrave; la&ograve;i chim si&ecirc;u lợi nhuận. <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">sau hơn 1 năm nh&acirc;n giống. Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nh&acirc;n gi&ocirc;ng được 1 số chim trĩ con v&agrave; trứng chim trĩ để cung ứng cho thị trường, để tiện cho b&agrave; con hoạch định kinh tế trong chăn nu&ocirc;i ch&uacute;ng t&ocirc;i xin đăng gia sản phẩm như sau <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">- Chim trĩ trưởng th&agrave;nh (đang đẻ) gi&aacute;: 3.000.000 đ/1 cặp <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">- Chim trĩ con : 200.000 đ/1con. mua số lượng nhiều c&oacute; thể thương lượng <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">- Trứng chim trĩ : 50.000 đ/quả (đặt trước t&ugrave;y v&agrave;o số lượng đặt mua) <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">bảng gi&aacute; tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi t&ugrave;y theo khả năng kinh tế của b&agrave; con, với phương ch&acirc;m gi&uacute;p nhau l&agrave;m kinh tế mong b&agrave; con ủng hộ trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i, ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn b&agrave; con! <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">- Điện thoại&nbsp;: 0984714926 gặp A.Thao <p>&nbsp;</p></span>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đặng hồng thao
   - Địa chỉ: Bình phước
   - Tel, Fax: 01654568582 ::: FaX ::: FaX
   - email: danghongthao26@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...