• Bán chim trĩ đỏ,Trứng

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 8/1/12

  1. pholochoa Nông dân nghèo

   <strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">B&Aacute;N CHIM TRĨ CON GIỐNG, TRỨNG=50.000vnd<br /> </span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">CH&Agrave;O B&Agrave; CON TH&Acirc;N MẾN,</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma"><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">CHIM TRĨ L&Agrave; MỘT LO&Agrave;I ĐỘNG VẬT ĐƯỢC LIỆT K&Ecirc; V&Agrave;O DANH S&Aacute;CH ĐỎ L&Agrave; LO&Agrave;I SẮP TIỆT CHỦNG DO KHẢ NĂNG DUY TR&Igrave; GIỐNG LO&Agrave;I RẤT K&Eacute;M.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">HIỆN NAY,T&Ocirc;I ĐANG NU&Ocirc;I CHO NH&Acirc;N GIỐNG TH&Agrave;NG C&Ocirc;NG ĐẼ RẤT TỐT SỐ LƯỢNG LỚN CHIM TRĨ CON (BAO GỒM LOẠI 01 TH&Aacute;NG TUỔI),ĂN UỐNG V&Agrave; RẤT KHỎE MẠNH. THỨC ĂN GỒM BẮP XAY,TẤM GẠO C&Ocirc;NG NGHIỆP RẤT DỄ T&Igrave;M MUA.B&Agrave; CON C&Oacute; THỂ Y&Ecirc;N T&Acirc;M VỀ CHẤT LƯỢNG CON GIỐNG ĐANG SỐNG RẤT TỐT V&Agrave; ĐANG SINH SẢN KH&Ocirc;NG NGỪNG MỘT M&Aacute;I SINGH SẢN 80 TRỨNG MỘT NĂM.NAY T&Ocirc;I MUỐN CUNG CẤP Đ&Agrave;N TRĨ CON CHO B&Agrave; CON MUỐN NU&Ocirc;I L&Agrave;M KIỂNG HOẶC MUỐN KINH DOANH</span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">B&Agrave; CON C&Oacute; THỂ LI&Ecirc;N HỆ 01232733339 SDT,gap Long</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> ĐỂ BIẾT TH&Ecirc;M TH&Ocirc;NG TIN,LIEN HE SDT TREN </span><br /> <strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</span></u></strong><br /> <br /> <strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Địa chỉ:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ap Phuoc Tan_Loc Hoa_LongHo_VLong<br /> <strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Điện thoại:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>01232733339</span></span></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Le Thach Lieu
   - Địa chỉ: ap Phuoc Tan_LocHoa_LongHo_VInhLong
   - Điện thoại: 01232733339 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...