• Bán chim trĩ giống tại quảng nam và đà nẵng

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 26/2/13

  1. nguyenhung84 Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><div><p class="MsoNormal" style="color: #1e3672; font-size: 12px; text-indent: -0.25in; background-color: #fcf7f7"><span style="font-family: Arial; color: black">1.</span><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: black">chim trĩ thịt 450.000<br />đ/kg mua nhiều ổn định c&oacute; giảm gi&aacute;!</span><span style="font-size: 9pt; color: black"></span></p><br /><br /><p class="MsoNormal" style="color: #1e3672; font-size: 12px; text-indent: -0.25in; background-color: #fcf7f7"><span style="font-family: Arial; color: black">2.</span><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: black">chim non mới nở(3 ng&agrave;y<br />tuổi l&agrave; 70.000đ;1 tuần l&agrave; 75.000đ)/1 con</span><span style="font-size: 9pt; color: black"></span></p><br /><br /><p class="MsoNormal" style="color: #1e3672; font-size: 12px; text-indent: -0.25in; background-color: #fcf7f7"><span style="font-family: Arial; color: black">3.</span><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: black">loại 1đến 3&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>th&aacute;ng l&agrave; 150.000đ đến 300.000đ)/1 con</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black"></span></p><br /><br /><p class="MsoNormal" style="color: #1e3672; font-size: 12px; text-indent: -0.25in; background-color: #fcf7f7"><span style="font-family: Arial; color: black">4.</span><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: black">loại 4 đến 6 th&aacute;ng tuổi<br />l&agrave; 300.000đ đến 500.000đ)/1 con</span><span style="font-size: 9pt; color: black"></span></p><br /><br /><p class="MsoNormal" style="color: #1e3672; font-size: 12px; text-indent: -0.25in; background-color: #fcf7f7"><span style="font-family: Arial; color: black">5.</span><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: black">loại chuẩn bị đẻ l&agrave;<br />700.000đ/con c&aacute;iv&agrave;450/con đực</span><span style="font-size: 9pt; color: black"></span></p><br /><br /><p class="MsoNormal" style="color: #1e3672; font-size: 12px; text-indent: -0.25in; background-color: #fcf7f7"><span style="font-family: Arial; color: black">6.</span><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: black">loại đang bắt đầu đẻ l&agrave;<br />900.000/con c&aacute;i,800.000đ con đực</span><span style="font-size: 9pt; color: black"></span></p><br /><br /><p class="MsoNormal" style="color: #1e3672; font-size: 12px; text-indent: -0.25in; background-color: #fcf7f7"><span style="font-family: Arial; color: black">7.</span><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: black">Trứng chim b&aacute;n<br />40.000đ/quả</span></p></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyen Hung
   - Địa chỉ: Trụ Sở 2 Điện Dương Điện Bàn Quảng Nam,Giáp Giới Đà Nẵng
   - Điện thoại: 0913038910 - Fax:
   - email: nguyenlamhung84@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...