Bán chim trĩ giống tại quảng nam và đà nẵng

#1
<p style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: red">Trụ<br />Sở 2 &nbsp;Điện Dương&nbsp;Điện B&agrave;n Quảng Nam,Gi&aacute;p Giới Đ&agrave; Nẵng.</span></em></strong></p><br /><br /><p style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: red">Nối<br />D&agrave;i&nbsp;Đường Sơn Tr&agrave;&nbsp;Điện Ngọc C&aacute;ch Furama(9Km)</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: red"></span></em></strong></p><br /><br /><p style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4"><strong><span style="font-size: 18pt">0913 .038 .910 &ndash; 0903. 038. 910</span></strong></p><br /><br /><p style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4"><span style="font-size: 16pt; color: red">mail,nguyenlamhung84@gmail.com<strong></strong></span></p><br /><br /><p class="MsoNormal" style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4"><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; color: blue">Trang Trại Nguyễn H&ugrave;ng:</span><span style="font-size: 22pt; color: blue"><br /><br />Chuy&ecirc;n&nbsp;<span style="background-color: white">Cung cấp Chim trĩ l&agrave;m con giống, chim<br />thương phẩm, chim cảnh.trứng chim</span><br /><br /><span style="background-color: white">Đảm bảo uy t&iacute;n chất lượng.</span><br /><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hùng
- Địa chỉ: Trụ Sở 2 Điện Dương Điện Bàn Quảng Nam,Giáp Giới Đà Nẵng
- Điện thoại: 0913038910 - Fax: 0903038910
- email: nguyenlamhung84@gmail.com
 

#2
Đang có ý định nuôi con vật này chắc hôm nào ghé trại bạn mua ít con giống,cho mình hỏi nuôi chim trĩ có cần giấy tờ gì không bạn.
Thanks.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH