• Bán chim trĩ thương phẩm, chim con, nhím giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/10/11

  1. thanhtq79 Nhà nông nghiệp dư

   <strong>K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!<br /></strong>Hiện nay trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i (<strong><em>thieugiatrang.com</em></strong>) đang cung cấp ra thị trường c&aacute;c loại <strong>chim trĩ giống</strong> từ 1&nbsp;th&aacute;ng tuổi đến&nbsp;5 th&aacute;ng tuổi, <strong>chim trĩ thương phẩm</strong>, <strong>nh&iacute;m giống</strong> c&aacute;c loại. Đặc biệt trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp <strong>chim trĩ thịt</strong> cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn theo c&aacute;c hợp đồng đặt h&agrave;ng. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được tư vấn v&agrave; hướng dẫn đầy đủ nhất về kỹ thuật, được cung cấp đầy đủ c&aacute;c giấy tờ cần thiết cho việc vận chuyển v&agrave; chăn nu&ocirc;i. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với đại diện của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; &Ocirc;ng Thiều Ngọc Mi&ecirc;n (mobile: 0913398408; Tell: 03513.838.183). Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn!<br />[​IMG]<br />[​IMG]<br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: thieugiatrang.com
   - Địa chỉ: Yên Bảo - Tiên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
   - Điện thoại: 0913.398.408 - Fax: 03513.838.183
   - email: thieuquangthanh@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...