• BÁN CHỒN HƯƠNG - HEO RỪNG - NHÍM - DÚI - GÀ CỰA BỔN ... GIÁ RẺ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 13/10/11

  1. TRAN_THAI Guest

   <p>Hiện nay tại trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n một số vật nu&ocirc;i. Anh chị n&agrave;o cần xin li&ecirc;n hệ:</p><p>Trần Quốc Th&aacute;i&nbsp;</p><p>Số điện thoại: 0917.133.818 hoặc 0938.60.90.79</p><p>( Nếu anh chị n&agrave;o gọi m&agrave; t&ocirc;i bận kh&ocirc;ng nghe m&aacute;y xin vui l&ograve;ng để lại tin nhắn cần mua loại n&agrave;o. T&ocirc;i sẽ gọi lại cho anh chị khi t&ocirc;i thấy tin nhắn. Tks !!! ) <br /></p><p>Email: tranquocthai@yahoo.com.vn</p><p>Gi&aacute; ở b&ecirc;n dưới c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm. Anh chị cần xin h&atilde;y điện thoại x&aacute;c định lại gi&aacute;.<br /></p><p><font size="4">I. CHỒN HƯƠNG: ( SỐ LƯỢNG C&Oacute; HẠN )</font><br /></p><p>- LOẠI I: 0,4kg -&gt; 0,6kg/ 1 CON</p><p>GI&Aacute;: 2 TRIỆU / 1 CON</p><p>&nbsp;</p><p>- LOẠI II: 01kg -&gt; 1,4kg/ 1 CON</p><p>GI&Aacute;: 2,5 TRIỆU / 1 CON<br /></p><p>&nbsp;</p><p>- LOẠI III: SINH SẢN ( BAO ĐẺ )<br /></p><p>GI&Aacute;: 2,0 TRIỆU / KG ( C&Acirc;N K&Yacute; T&Iacute;NH TIỀN &quot;KH&Ocirc;NG BAO ĐẺ&quot; )</p><p>GI&Aacute;: 2,5 TRIỆU / KG ( C&Acirc;N K&Yacute; T&Iacute;NH TIỀN &quot; BAO KH&Ocirc;NG ĐẺ TRẢ LẠI TIỀN HOẶC ĐỔI CON KH&Aacute;C&quot;) <br /></p><p><font size="4">II. D&Uacute;I ( CHUỘT NỨA - CHUỘT TRE ) : ( SỐ LƯỢNG C&Oacute; HẠN )</font><br /></p><p>- LOẠI I: 45 NG&Agrave;Y TUỔI -&gt; 60 NG&Agrave;Y TUỔI</p><p>GI&Aacute;: 350.000 VNĐ / 01 CON</p><p>( SỐ LƯỢNG C&Oacute; HẠN ) <br /></p><p>&nbsp;</p> <p>- LOẠI II: 0,3kg -&gt; 0,5kg/ 1 CON</p> <p>GI&Aacute;: 700.000 VNĐ / 01 CON<br /></p> <p>&nbsp;( SỐ LƯỢNG C&Oacute; HẠN ) </p><p>&nbsp;</p> <p>- LOẠI III: SINH SẢN ( BAO ĐẺ )<br /> </p> <p>GI&Aacute;: 1,5 TRIỆU / 01 CON (&quot; BAO KH&Ocirc;NG ĐẺ TRẢ LẠI TIỀN HOẶC ĐỔI CON KH&Aacute;C&quot;)</p><p>&nbsp;</p><p><font size="4">III. HEO RỪNG C&Aacute;I RẶC : ( SỐ LƯỢNG 01 CON KHOẢNG 60 KG )</font><br /> </p> <p>- Thuần chủng.Bốn ch&acirc;n đen, bạc m&aacute;.......<br /></p><p>- Heo được sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n từ nh&agrave;, chăm s&oacute;c nu&ocirc;i tốt. heo đang thời kỳ sinh sản, nhưng do kh&ocirc;ng c&oacute; heo đực, n&ecirc;n đ&agrave;nh chia sẽ lại cho ai c&oacute; nhu cầu.<br /></p> <p>GI&Aacute;: 100.000 VNĐ / 01 KG ( C&Acirc;N K&Yacute; T&Iacute;NH TIỀN )<br /></p> <p>( SỐ LƯỢNG C&Oacute; HẠN ƯU TI&Ecirc;N AI ĐẾN TRƯỚC ) </p><p>&nbsp;(&quot; AI MUA HEO N&Agrave;Y VỀ C&Oacute; HEO ĐỰC SẼ LỢI NGAY. V&Igrave; B&Acirc;Y GIỜ 1 CON HEO CON RỪNG RẶC GI&Aacute; &Iacute;T NHẤT CŨNG 1,5 TRIỆU 1 CON. CON HEO N&Agrave;Y ĐẺ 05 CON TH&Igrave; ĐƯỢC 7,5 TRIỆU).</p><p>&nbsp;</p><p><font size="4">IV. NH&Iacute;M C&Aacute;C LOẠI:</font><br /> </p> <p>- Thuần chủng.<br /> </p> <p>- Được sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n từ nh&agrave;, chăm s&oacute;c nu&ocirc;i tốt.</p><p>- LOẠI I: 1,4kg -&gt; 2kg/ 1 CON</p>&nbsp; GI&Aacute;: ( T&Ugrave;Y TỪNG THỜI ĐIỂM )<br /> <br /><p>- LOẠI II: 3kg -&gt; 5kg/ 1 CON</p><p> &nbsp; GI&Aacute;: ( T&Ugrave;Y TỪNG THỜI ĐIỂM )</p><p>&nbsp;</p><p>- LOẠI III: LỨA - HẬU BỊ<br /></p><p> &nbsp; GI&Aacute;: ( T&Ugrave;Y TỪNG THỜI ĐIỂM )</p><p>&nbsp;</p><p>- LOẠI IV: SINH SẢN<br /></p><p> &nbsp; GI&Aacute;: ( T&Ugrave;Y TỪNG THỜI ĐIỂM )</p><p>&nbsp;</p><p>* HIỆN NAY GI&Aacute; NH&Iacute;M BIẾN ĐỘNG L&Ecirc;N XUỐNG. N&Ecirc;N T&Ocirc;I KH&Ocirc;NG THUẬN TIỆN N&Ecirc;U GI&Aacute; TR&Ecirc;N Đ&Acirc;Y. </p><p>ĐƯA GI&Aacute; CAO QU&Aacute; ANH CHỊ KH&Ocirc;NG MUA. THẤP QU&Aacute; TH&Igrave; THIỆT TH&Ograve;I CHO T&Ocirc;I. <br /></p><p>ANH CHỊ N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N LẠC QUA ĐIỆN THOẠI ĐỂ BIẾT GI&Aacute;.<br /></p><p>&nbsp;</p><p><font size="4">V. G&Agrave; CỰA TRỐNG - M&Aacute;I : ( BAO XỔ THỬ )</font></p><p>TẤT CẢ GIỐNG G&Agrave; BỐ MẸ N&Agrave;Y L&Uacute;C TRƯỚC T&Ocirc;I MUA GIỐNG GI&Aacute; THẤP NHẤT L&Agrave; 2 TRIỆU ĐỒNG / 1 M&Aacute;I.</p><p>G&Agrave; BỐ L&Agrave; G&Agrave; DZỮ, N&Ecirc;N ANH EM Y&Ecirc;N T&Acirc;M.</p><p>h&igrave;nh t&ocirc;i sẽ &uacute;p l&ecirc;n sau. <br /></p> <p>- Hiện nay tại trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n 03 g&agrave; trống v&agrave; 1 số g&agrave; m&aacute;i tơ chưa đẻ nhiều loại</p><p>* GI&Aacute; G&Agrave; M&Aacute;I:</p><p>- M&Aacute;I TƠ KHOẢNG 1 KG -&gt; 1,9 KG GI&Aacute; 300.000 VNĐ -&gt; 500.000 VNĐ ( T&Ugrave;Y CON )<br /></p><p>- M&Aacute;I NHỎ KHOẢNG 0,5 KG -&gt; 1 KG GI&Aacute; 150.000 VNĐ -&gt; 300.000 VNĐ ( T&Ugrave;Y CON )</p><p>( SỐ LƯỢNG C&Oacute; HẠN ƯU TI&Ecirc;N AI ĐẾN TRƯỚC ) </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;* GI&Aacute; G&Agrave; TRỐNG:</p><p>&nbsp;- GI&Aacute; THỎA THUẬN KHI XEM G&Agrave;.</p><p>( SỐ LƯỢNG C&Oacute; HẠN ƯU TI&Ecirc;N AI ĐẾN TRƯỚC )&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẦN QUỐC THÁI
   - Địa chỉ: LONG THÀNH - ĐỒNG NAI
   - Điện thoại: 0917.133.818 - Fax: 0938.60.90.79
   - email: tranquocthai_0303@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...