• Bán Chồn Nhung Đen, Dúi, Chim Trĩ Đỏ, Gà Đông Tảo, Gà Tây Giống Tại TP

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 13/12/12

  1. ngovanteo87 Nhà nông nghiệp dư

   <p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: medium">B&aacute;n Chồn Nhung Đen, D&uacute;i Giống Tại TP HCM. Chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; L&ocirc;i (g&agrave; t&acirc;y) Giống v&agrave; Chim Trĩ Đỏ Giống, G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Giống.</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">&ldquo;Chồn Nhung Đen&rdquo; l&agrave; loại vật nu&ocirc;i c&oacute; hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&acirc;n giống th&agrave;nh c&ocirc;ng với số lượng lớn, cung cấp con giống cho b&agrave; con với&nbsp;<strong><em>gi&aacute; cả hợp l&iacute; nhất,gi&aacute; cạnh tranh</em></strong>, b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu về con giống v&agrave; kỹ thuật l&agrave;m chuồng trại, cũng như kỹ thuật nu&ocirc;i loại vật nu&ocirc;i n&agrave;y vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong><span style="text-decoration: underline">Chồn Nhung Đen:</span></strong>&nbsp;(Từ 1 th&aacute;ng tuổi &egrave; trưởng th&agrave;nh v&agrave; bố mẹ đang sinh sản.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Gọi để tham khảo gi&aacute; v&agrave;o từng thời điểm nh&eacute;.<strong><span style="text-decoration: underline" /></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong><span style="text-decoration: underline">D&uacute;i:</span></strong>&nbsp;(Từ 1 th&aacute;ng tuổi &egrave; trưởng th&agrave;nh v&agrave; bố mẹ đang sinh sản.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Gọi để tham khảo gi&aacute; v&agrave;o từng thời điểm nh&eacute;.<strong><span style="text-decoration: underline" /></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong><span style="text-decoration: underline">G&agrave; T&acirc;y:</span></strong><span style="text-decoration: underline"><br /></span>Từ 1 ng&agrave;y tuổi đến g&agrave; trưởng th&agrave;nh v&agrave; g&agrave; bố mẹ, g&agrave; thương phẩm.<br />G&agrave; mới nở - 1 tuần gi&aacute; 75k/con<br />G&agrave; 1 th&aacute;ng gi&aacute; 150k/con<br />G&agrave; 2 th&aacute;ng 250k/con<br />G&agrave; 3 th&aacute;ng 350k/con<br />G&agrave; trưởng th&agrave;nh gần đẻ (6kg ==&gt; 9kg) 1,5triệu/cặp.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong><span style="text-decoration: underline">Chim Trĩ Đỏ:</span></strong>&nbsp;(Từ 1 ng&agrave;y tuổi &egrave; trưởng th&agrave;nh v&agrave; bố mẹ đang sinh sản).</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Gọi để tham khảo gi&aacute; v&agrave;o từng thời điểm nh&eacute;.<strong><span style="text-decoration: underline" /></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong><span style="text-decoration: underline">G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo</span></strong><span style="text-decoration: underline">:</span>&nbsp;(Từ 1 ng&agrave;y tuổi &egrave; trưởng th&agrave;nh v&agrave; bố mẹ đang sinh sản).</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Gọi để tham khảo gi&aacute; nh&eacute;.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Địa Chỉ : P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP HCM.(gần chợ Thủ Đức).</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">STK (Agribank) : 6300205199720 (ng&acirc;n h&agrave;ng ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Quận 9).</span></p><p class="p_last" style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">LH :&nbsp;<strong>0972 307 927</strong>&nbsp;(gi&aacute; tr&ecirc;n chỉ mang t&iacute;nh chất tham khảo, anh chị n&agrave;o quan t&acirc;m alo em để biết gi&aacute; cụ thể từng thời điểm).</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Ngô
   - Địa chỉ: Thủ Đức & Quận 9, TP HCM
   - Điện thoại: 0972307927 - Fax:
   - email: ngovanteo08@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...