• Bán Chồn Nhung Đen Giống Sinh Sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 23/2/12

  1. tonytuan_83 Nhà nông nghiệp dư

   <span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; line-height: 17px; border-width: 0px">Ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</span><br /><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; line-height: 17px; border-width: 0px">Hiện t&ocirc;i đang nu&ocirc;i chồn nhung đen v&agrave; c&oacute; con giống b&aacute;n tại Ứng H&ograve;a,&nbsp;<a target="_blank" class="wikilinks" rel="nofollow" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #505050; text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000" href="http://hanoi.jaovat.com/">H&agrave; Nội</a>&nbsp;ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i h&atilde;y li&ecirc;n hệ với Quốc Tuấn qua số ĐT : 0972.556.986 - 016.95.83.1111 t&ocirc;i sẽ cung c&acirc;p con giống v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i cho c&aacute;c bạn. t&ocirc;i đảm bảo l&agrave; c&aacute;c bạn sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng. ( N&agrave;o ch&uacute;ng ta h&atilde;y bắt tay v&agrave;o kiếm tiền nh&eacute; đừng chậm trễ ) c&aacute;c bạn c&agrave;ng nu&ocirc;i sớm c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; thu nhập sớm. T&ocirc;i rất vui l&ograve;ng hợp t&aacute;c trao đổi kinh nghiệm v&agrave; l&agrave;m ăn với c&aacute;c bạn. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng theo hướng đi của m&igrave;nh.</span><br /><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; line-height: 17px; border-width: 0px">Cảm ơn đ&atilde; d&agrave;nh ch&uacute;t thời gian qu&yacute; b&aacute;u để đọc tin.</span><img class="inlineimg" title=":lol:" border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; line-height: 17px; border-width: 0px" src="http://agriviet.com/home/images/smilies/laugh.gif" />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đỗ Quốc Tuấn
   - Địa chỉ: Xóm Chợ, Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội
   - Điện thoại: 0972.556.986 - Fax: 016.95.83.1111
   - email: tonytuan8388@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. CHO.GAO

   CHO.GAO Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   42
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   KỸ SƯ
   Cũng muốn ghé xem nhưng mình ở tận miền nam - up ủng hộ cho người phía bắc
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...