Bán Chồn nhung đen giống toàn quốc giá ưu đãi

  • Thread starter linhtrangss
  • Ngày gửi
L

linhtrangss

Guest
#1
<span style="font-size: small"><span style="color: blue">Xin k&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n!<br /> Hiện nay con chồn nhung đen đ&atilde; được c&aacute;c nh&agrave; khoa học,viện chăn nu&ocirc;i khẳng định v&agrave; đ&atilde; tung ra thị trường cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; ph&aacute;t tr&ecirc;n VTV2,VTC về m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i gi&uacute;p b&agrave; con định hướng v&agrave; t&igrave;m hiểu.<br /> Trang trại Độc Nhất của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một trong số &iacute;t những cơ sở đi đầu về việc nu&ocirc;i v&agrave; cung cấp con giống chồn nhung đen ngay từ khi n&oacute; mới du nhập về nước ta.V&agrave; hiện nay,để đ&aacute;p ứng nhu cầu con giống cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i tr&ecirc;n cả nước,ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp chồn nhung đen ra thị trường với số lượng lớn,chất lượng tốt, gi&aacute; cả phải chăng gi&aacute; từ 1tr đến 1,5tr/cặp<br /> <strong><font color="#ff0000"><em><span style="font-size: medium">LI&Ecirc;N HỆ: Mr&nbsp; Ch&acirc;u 0903.233.867</span></em></font></strong></span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CAO SỸ CHÂU
- Địa chỉ: Khu Phố Lương Thiện, TXSầm Sơn,T Thanh Hóa
- Điện thoại: 0903233867 - Fax:
- email: linhtrangss@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH