Bán Chồn Nhung Đen giống và thịt

  • Thread starter Quang_Trung_86
  • Ngày gửi
Q

Quang_Trung_86

Guest
#1
<div>Trang trại Chồn Nhung Đen Quang Trung k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; b&agrave; con!</div><p>&nbsp;Hiện tại Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp Chồn Nhung Đen giống tr&ecirc;n địa b&agrave;n cả nước. B&agrave; con c&oacute; thể tới trực tiếp địa chỉ trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại Đội 6- Thọ An - Đan Phượng - H&agrave; Nội để thăm m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i, trao đổi cũng như trao đ&ocirc;i kinh nghi&ecirc;m v&agrave; mua chồn giống, hoặc c&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể đặt h&agrave;ng qua số điện thoại 0168.28.26.806 hoặc qua Email: Chungquangle@gmail.com.vn, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ chuyển h&agrave;ng tới tận địa chỉ với chất lượng h&agrave;ng đảm bảo.</p><p>Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp Chồn c&oacute; đủ độ tuổi từ chồn trưởng th&agrave;nh tới bố mẹ ph&ugrave; hợp với nhu cầu của qu&yacute; b&agrave; con. Đồng thơi, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng cung cấp chồn thịt với gi&aacute; cả phải chăng v&agrave; chất lượng đảm bảo. B&agrave; on c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m chăn nu&ocirc;i, v&igrave; trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thu mua sản phẩm đầu ra của qu&yacute; b&agrave; con với gi&aacute; cao. Rất vinh dự khi trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; trang trại duy nhất được gi&aacute;o sư V&otilde; Văn Sự về l&agrave;m việc c&ugrave;ng, hướng dẫn kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i tại nơi. V&agrave; cũng rất vinh dự khi trang trại được l&ecirc;n s&oacute;ng truyền h&igrave;nh VTV6 trong chuy&ecirc;n mục &quot;Sinh ra từ l&agrave;ng&quot; với chủ đề &quot;L&ecirc; Quang Chung v&agrave; những ch&uacute; chồn biết kiếm tiền&quot; với mục ti&ecirc;u giới thiệu với b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mới hiệu quả, kinh tế, vốn bỏ ra ban đầu kh&ocirc;ng lớn nhưng thời gian thu hồi vốn nhanh v&agrave; c&oacute; l&atilde;i cao</p><p>Qu&yacute; b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua Chồn giống hoặc chồn thịt th&igrave; h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i qua:</p><p>&nbsp;SDT: 0168.28.26.806. Hoặc Email: Chungquangle@gmail.com.vn.</p><p>&nbsp;Rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c của b&agrave; con!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Quang Chung
- Địa chỉ: Đội 6- Thọ An - Đan Phượng - Hà Nội
- Điện thoại: 0168.28.26.806 - Fax:
- email: Chungquangle@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH