Bán Chồn Nhung Đen Gống Sinh Sản

#1
<p class="MsoNormal"><strong>Chào các bạn!</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Hi&ecirc;̣n nay qua đài báo và Truy&ecirc;̀n hình đ&ecirc;̀ c&acirc;̣p nhi&ecirc;̀u v&ecirc;̀ vi&ecirc;̣c nu&ocirc;i Gi&ocirc;́ng Ch&ocirc;̀n Nhung Đen sinh sản đem lại hi&ecirc;̣u quả kinh t&ecirc;́ cao cho bà con n&ocirc;ng d&acirc;n nghèo. Vì con Ch&ocirc;̀n Nhung Đen này được m&ecirc;̣nh danh là ( Con V&acirc;̣t Nu&ocirc;i Của Nhà Nghèo) bởi vì do ngu&ocirc;̀n thức ăn của nó là v&ocirc; t&acirc;̣n chính là các loại cỏ và rau &hellip; ngoài ra là cám và ng&ocirc; mà bà con n&ocirc;ng d&acirc;n nào chẳng có sẵn các loại thức ăn đó trong nhà. Còn v&ecirc;̀ chu&ocirc;̀ng trại thì đơn giản chỉ c&acirc;̀n t&acirc;̣n dụng cái chu&ocirc;̀ng gà cũ hay chi&ecirc;́c trạn bát cũ đóng sửa qua loa là có th&ecirc;̉ nu&ocirc;i được ngay. &nbsp;Quả kh&ocirc;ng sai với c&acirc;u con v&acirc;̣t nu&ocirc;i của nhà nghèo nhưng kh&ocirc;ng h&ecirc;̀ nghèo chút nào vì lợi ích v&ecirc;̀ kinh t&ecirc;́ của nó đem lại thì th&acirc;̣t xứng đáng đ&ecirc;̉ bà con đ&acirc;̀u tư nu&ocirc;i.</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal">Với xu hướng hi&ecirc;̣n nay do nhi&ecirc;̀u người d&acirc;n đang có nhu c&acirc;̀u mu&ocirc;́n nu&ocirc;i Ch&ocirc;̀n Nhung Đen vì hi&ecirc;̣u quả kinh t&ecirc;́ cao, nhưng do đa ph&acirc;̀n chưa có kinh và thi&ecirc;́u &nbsp;hi&ecirc;̉u bi&ecirc;́t v&ecirc;̀ gi&ocirc;́ng Ch&ocirc;̀n Nhung Đen này, n&ecirc;n thường mua lại của các lái bu&ocirc;n chỉ vì lợi nhu&acirc;̣n trước mắt n&ecirc;n họ thu mua gi&ocirc;́ng ở các nơi và đó là nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&ocirc;ng rõ ngu&ocirc;̀n g&ocirc;́c sau đó ghép đ&ocirc;i 1 đực 1 cái đ&ecirc;̉ bán ki&ecirc;́m lời n&ecirc;n r&acirc;́t d&ecirc;̃ bị C&acirc;̣n Huy&ecirc;́t khi bà con ta mua v&ecirc;̀ nu&ocirc;i hay bị mắc b&ecirc;̣nh và bị thoái hóa gi&ocirc;́ng n&ecirc;n sẽ kh&ocirc;ng phát tri&ecirc;̉n và nh&acirc;n r&ocirc;̣ng được đàn Ch&ocirc;̀n, và thi&ecirc;̣t hại v&ecirc;̀ kinh t&ecirc;́ sẽ d&acirc;̃n đ&ecirc;́n chán nản và bỏ cu&ocirc;̣c.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Đ&ecirc;̉ đảm bảo gi&ocirc;́ng Ch&ocirc;̀n Nhung Đen sinh trưởng phát tri&ecirc;̉n t&ocirc;́t nh&acirc;́t, chúng t&ocirc;i đang cung c&acirc;́p con gi&ocirc;́ng có ngu&ocirc;̀n g&ocirc;́c rõ ràng, và kh&ocirc;ng bị ( C&acirc;̣n Huy&ecirc;́t) như đa s&ocirc;́ bà con đã mua lại của các lái bu&ocirc;n khác kh&ocirc;ng có kinh nghi&ecirc;̣m trong chăn nu&ocirc;i, Với thời gian 3 năm nu&ocirc;i và nh&acirc;n gi&ocirc;́ng chúng t&ocirc;i đã trải qua và đã đúc k&ecirc;́t được những Kinh nghi&ecirc;̣m quý giá hy vọng sẽ được hợp tác trao đ&ocirc;̉i với quý bà con đ&ecirc;̉ ngày càng phát tri&ecirc;̉n đàn Ch&ocirc;̀n Nhung Đen nhằm đem lại ngu&ocirc;̀n kinh t&ecirc;́ b&ecirc;̀n vững </p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal">Hi&ecirc;̣n t&ocirc;i đang nu&ocirc;i ch&ocirc;̀n nhung đen và có con gi&ocirc;́ng bán tại Ứng Hòa, Hà N&ocirc;̣i</p> <p class="MsoNormal">ai có nhu c&acirc;̀u nu&ocirc;i hãy li&ecirc;n h&ecirc;̣ với t&ocirc;i qua s&ocirc;́ <strong>ĐT : 0972.556.986 - 016.95.83.1111</strong> t&ocirc;i sẽ cung c&acirc;p con gi&ocirc;́ng và hướng d&acirc;̃n kỹ thu&acirc;̣t nu&ocirc;i cho các bạn. t&ocirc;i đảm bảo là các bạn sẽ thành c&ocirc;ng. ( <strong><em><span style="font-size: 14pt">Nào cúng ta hãy bắt tay vào ki&ecirc;́m ti&ecirc;̀n nhé đừng ch&acirc;̣m tr&ecirc;̃</span></em></strong> ) các bạn càng nu&ocirc;i sớm các bạn sẽ có thu nh&acirc;̣p sớm, cảm ơn đã dành chút thời gian quý báu đ&ecirc;̉ đọc tin. T&ocirc;i r&acirc;́t vui lòng hợp tác trao đ&ocirc;̉i kinh nghi&ecirc;̣m và làm ăn với các bạn. </p> <p class="MsoNormal"><strong><em>Chúc các bạn thành c&ocirc;ng theo hướng đi của mình.</em></strong><strong><em></em></strong></p> <p class="MsoNormal">Chuyển h&agrave;ng đi c&aacute;c tỉnh theo phương thức chuyển khoản.</p> <p class="MsoNormal">Chủ TK: Đỗ Quốc Tuấn </p> <p class="MsoNormal">Số TK : 0021002140234</p> <p class="MsoNormal">Mở Tại: Ng&acirc;n H&agrave;ng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương VN ( Vietcombank)</p> <p class="MsoNormal">Chi nh&aacute;nh: Ho&agrave;n Kiếm H&agrave; Nội</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong>TK Quảng Cáo Rao Vặt : ID: Tony Tuan Pass : 09051983</strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Quốc Tuấn
- Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
- Điện thoại: 0972556986 - Fax: 01695831111
- email: tonytuan8388@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH