bán chồn nhung đen tại bình định và sài gòn

#1
<span style="font-size: large" /> <p><img border="0" class="rg_i" style="width: 191px; height: 143px; margin-left: -6px; margin-top: 0px" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuEHG7XuS3atDv106FHrrok74VAH6UfRgzkGSUsAKLEsgQnWnYcLNhSg" /><img border="0" class="rg_i" style="width: 175px; height: 140px; margin-left: -3.5px; margin-top: 0px" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHaogGLb5Epee6gOYmZvA8D7ZJsOIyAsnBbJGl3SmaeX0785QN-4OgaA" /></p><p><span style="font-size: large"><font size="4">Cung cấp chồn Nhung đen giống SLL tai b&igrave;nh định v&agrave; tp HCM với gi&aacute; thấp nhất cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu.</font></span></p> <p><span style="font-size: large"><font size="4">LH 01656 136 146&nbsp; A Long để biết th&ecirc;m chi tiết</font></span></p><p><span style="font-size: large" /><span style="font-size: large"><font size="4"><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /> <br /> <strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Mr LONG<br />&nbsp; </font></span><span style="font-size: large"><font size="4"><strong>- Địa chỉ 1: </strong> 14/8A đường số 1, B&igrave;nh Hưng Ho&agrave;, Quận B&igrave;nh T&acirc;n, TpHCM</font></span></p><p>&nbsp;<span style="font-size: large"><font size="4"><strong> Địa chỉ 2: khối 1, thị trấn bồng sơn, huyện ho&agrave;i nhơn, tỉnh b&igrave;nh định<br /></strong></font></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: long
- Địa chỉ: bồng sơn - hoài nhơn bình định
- Điện thoại: 01656136146 - Fax:
- email: rewt_yfyg@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH