bán chồn nhung đen

#1
<ul><li><font size="2">CH&Agrave;O B&Agrave; CON! <font color="#66cc00">CHỒN NHUNG ĐEN </font>L&Agrave; CON VẬT Đ&Atilde; V&Agrave; ĐANG RẤT PH&Aacute;T TRIỂN TẠI VIỆT NAM,CŨNG RẤT TH&Acirc;N THIỆN VỚI NH&Agrave; N&Ocirc;NG.HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CUNG CẤP CON GIỐNG</font> <font size="2">V&Agrave; TƯ VẤN MIỄN PH&Iacute; CHO B&Agrave; CON.ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG,GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH</font></li></ul><ul><li><font size="2">B&Agrave; CON C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ</font></li></ul><ol><li><font size="2">NG&Ocirc; VĂN HUYỀN</font></li><li><font size="2">TH&Ocirc;N NGỌ KHỔNG,CH&Acirc;U MINH,HIỆP H&Ograve;A,BẮC GIANG</font></li><li><font size="2">SĐT 0982998505</font></li><li><font size="2">ẢNH MINH HỌA</font><img width="472" height="315" border="0" alt="Thu nhập h&agrave;ng trăm triệu đồng từ nu&ocirc;i nh&iacute;m v&agrave; chồn nhung đen" title="Thu nhập h&agrave;ng trăm triệu đồng từ nu&ocirc;i nh&iacute;m v&agrave; chồn nhung đen" class="size-full wp-image-31354" src="http://giacaphe.com/wp-content/uploads/2012/07/chon-nhung-den.jpg" /></li></ol>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngô văn huyền
- Địa chỉ: thôn Ngọ Khổng,xã Châu Minh,huyện Hiệp Hòa,tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0982998505 - Fax:
- email: ngovanhuyen@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH