• Bán Chồn Nhung Đen

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 4/11/12

  1. ngovanteo88 Banned

   <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif">B&aacute;n chồn nhung đen gi&aacute; cả hợp l&iacute; cho b&agrave; con khu vực miền nam.</span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> </span><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif">Trại Chồn Nhung Đen Giống ĐBSCL</span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif">(Trại ch&iacute;nh được nu&ocirc;i ở miền bắc)</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> </span><em><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif">Cung cấp chồn nhung đen với gi&aacute; cả hợp l&iacute; nhất,gi&aacute; gốc cho b&agrave; con.</span></em><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> <em>Tại Quận 9, TP HCM cung cấp cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu về con giống.LH : 0972307927 (gọi để tham khảo gi&aacute; nh&eacute;),giao h&agrave;ng tận nơi cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu.</em></span><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">STK: 6300205199720&nbsp; </span></em><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: #333333">Ng&acirc;n h&agrave;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Việt nam</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: #333333">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: #333333">B&aacute;n B&ograve; Cạp Giống V&agrave; Thương Phẩm</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: #333333">Cung cấp b&ograve; cạp c&aacute;c loại,gi&aacute; cả hợp l&iacute;,con giống thuần chủng,bao ti&ecirc;u sản phẩm.</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%">Tại Quận 9, TP HCM cung cấp cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu. LH : 0972307927 (gọi để biết th&ecirc;m chi tiết nh&eacute;.)</span></em><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%"></span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">STK: 6300205199720&nbsp; <span style="color: #333333">Ng&acirc;n h&agrave;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Việt nam</span></span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">-B&ograve; cạp giống loại 1 (con to): 5.000đ/con.</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%"><br /> -B&ograve; cạp giống loại 2 (con vừa): 4.000đ/con.<br /> -B&ograve; cạp thương phẩm : 300.000đ/kg.<br /> -B&ograve; cạp ng&acirc;m rượu : 10.000đ/con.</span><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%"></span></em></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ngo
   - Địa chỉ: quận 9, tp hcm
   - Điện thoại: 0972307927 - Fax:
   - email: ngovanteo08@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...