Bán Chồn Nhung Đen

#1
<font size="5"><img src="http://agriviet.com/D:anh chon nhung den" border="0" />Với 03 năm kinh nghi&ecirc;̣m nu&ocirc;i và cung c&acirc;́p gi&ocirc;́ng ch&ocirc;̀n cho bà con từ Bắc tới Nam, chúng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p và cung ứng các gi&ocirc;́ng v&acirc;̣t&nbsp; nu&ocirc;i và đặc bi&ecirc;̣t ch&ocirc;̀n nhung đen s&ocirc;́ lượng lớncho khách hàng có nhu c&acirc;̀u, v&acirc;̣n chuy&ecirc;̉n mi&ecirc;̃n phí tr&ecirc;n phạm vi toàn qu&ocirc;́c, chuy&ecirc;̉n giao kỹ thu&acirc;̣t chu&ocirc;̀ng trại, kỹ thu&acirc;̣t chăn nu&ocirc;i và chăm sóc cho bà con, với đ&ocirc;̣i ***̃ kỹ sư n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p chuy&ecirc;n nghi&ecirc;̣p, nhi&ecirc;̣t tình, năng đ&ocirc;̣ng, c&ocirc;ng ty có xe đưa đón khách hàng thăm quan m&ocirc; hình và v&acirc;̣n chuy&ecirc;̉n ( s&ocirc;́ lượng nhi&ecirc;̀u)<br /></font><p><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5">Chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣: C&ocirc;ng ty CP N&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p và Phát tri&ecirc;̉n n&ocirc;ng th&ocirc;n Thanh Hóa ( Mua bán c&acirc;y cảnh, cung c&acirc;́p gi&ocirc;́ng v&acirc;̣t nu&ocirc;i,cung c&acirc;́p ph&acirc;n bón và gi&ocirc;ng c&acirc;y tr&ocirc;̀ng, x&acirc;y dựng và tư v&acirc;́n các c&ocirc;ng trình đ&ocirc; thị...)<br /></font><font size="5">VPGD:34 Tr&acirc;̀n Cao V&acirc;n P.Đ&ocirc;ng V&ecirc;̣ Tp Thanh Hóa<br /></font><font size="5">Đi&ecirc;̣n thoại:0373.218.345-0982.046.112</font><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Đức Chín
- Địa chỉ: 34 Trần Cao Vân P.Đông Vệ Tp Thanh Hóa
- Điện thoại: 0982046112 - Fax: 0373218345
- email: leducchin@gmail.com
 

#2
Chồn Nhung ĐeN

cho em hỏi là em ở Huế có thể mua giống chồn nhung đen ấy về nuôi được không ?? và giá cả ??
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH