• Bán chuối Xanh Thờ Tết Tại Hà Nội. Giao Hàng tại Nhà Miễn Phí

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 24/1/13

  1. matend Guest

   <span class="userContent">Xuất sứ:Chuối chất lượng được trồng trực tiếp tại v&ugrave;ng ven s&ocirc;ng đ&agrave; tr&ecirc;n đất ph&ugrave; xa cổ n&ecirc;n chuối quả to n&acirc;y, ăn rất thơm,da xanh &oacute;ng đẹp , qua chuối cong, kh&ocirc;ng x&acirc;y s&aacute;t, nải chu<span class="text_exposed_show">ối chụm, kh&iacute;t h&igrave;nh tay phật &hellip;<br /> <br /> Gi&aacute;: xin li&ecirc;n hệ qua số 0973614287. (Quang Thắng)<br /> <br /> Giao h&agrave;ng :tận nh&agrave; tại H&agrave; Nội. Số lượng từ 15 nải chở l&ecirc;n sẽ miễn ph&iacute; (gi&aacute; chưa bao gồm ph&iacute; vận chuyển)<br /> <br /> Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o mua nhiều hoặc giới thiệu đuợc cho kh&aacute;ch h&agrave;ng đuợc ưu ti&ecirc;n về gi&aacute;.<br /> Qu&yacute; kh&aacute;ch đặt h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua số điện thoại tr&ecirc;n. hoặc c&oacute; thể lựa chọn trực tiếp tại CT2 - KĐT Bắc Linh Đ&agrave;m, Nguyễn Xiển, H&agrave; Nội, Việt Nam.<br /> <br /> Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch!<br /> <br /> Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 097 361 4287 (Quang Thắng)<br /> <br /> Gmai: quangthang.epic@mail.com<br /> Y!M :quangthang.epic@yahoo.com</span></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Ninh Quang Thắng
   - Địa chỉ: 23 Nguyễn Cao Luyện TP Nam Định
   - Điện thoại: 0973614287 - Fax: 0973614287
   - email: quangthang.epic@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...