• bán cua thịt xuất xứ từ Cà Mau, Bạc Liêu cho thị trường TP. HCM

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 6/7/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <h2 class="txtDesc" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; text-align: left">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp t&ocirc;m s&uacute; sống cho thị trường TP. HCM, tất cả c&aacute;c size. T&ocirc;m xuất sứ từ Bạc Li&ecirc;u, C&agrave; Mau, S&oacute;c Trăng, gi&aacute; cả hợp l&yacute;. C&oacute; thể giao h&agrave;ng t&acirc;n nơi. C&ocirc;ng ty hoặc c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ điện thoại 0935499935 gặp Thường, 0913991971 gặp A. Khải. Hoặc email: hoangkhaiseafood@yahoo.com. Rất mong được hợp t&aacute;c.</h2><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Mạnh Thường
   - Địa chỉ: Ấp 1 - Xã Phong Thạnh Tây - Giá Rai - Bạc Liêu
   - Điện thoại: 0935499935 - Fax:
   - email: hoangkhaiseafood@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...
  2. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp cua thịt, cua gạch xuất xứ từ C&agrave; Mau, Bạc Li&ecirc;u, chất lượng tốt, đảm bảo uy t&iacute;n. Ch&uacute;ng t&ocirc;i giao h&agrave;ng tận nơi với số lượng lớn. Qu&yacute; kh&aacute;ch hoặc c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cấu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ A. Thường, Sđt: 0935499935, hoặc email: hoangkhaiseafood@yahoo.com.vn. Rất mong được hợp t&aacute;c.

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Mạnh Thường
   - Địa chỉ: Ấp 1 - Xã Phong Thạnh Tây - Giá Rai - Bạc Liêu
   - Điện thoại: 0935499935 - Fax:
   - email: hoangkhaiseafood@yahoo.com.vn
    
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...