• bán củi trấu số lượng lớn. (Rice husk briquette)

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 11/2/11

  1. kpham281278 Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: pham vu khanh
   - Địa chỉ: 214/b8 nguyen trai q1
   - Tel, Fax: 0908011700 ::: FaX
   - email: cuitrauhiepthanh@yahoo.com
   ================================

   DNTN HIỆP TH&Agrave;NH&nbsp; chuy&ecirc;n cung cấp củi trấu số lượng lớn ,ổn định quanh năm,do c&oacute; kho chứa lớn ,nằm tại trung t&acirc;m v&ugrave;ng l&uacute;a gạo,c&ocirc;ng suất 2000 tấn /th&aacute;ng.<br />&nbsp; -D&ugrave;ng củi trấu thay thế cho than đ&aacute; v&agrave; dầu DO,FO.<br />&nbsp;Lợi &iacute;ch l&agrave; kinh tế hơn than c&aacute;m, kh&ocirc;ng c&oacute; lưu huỳnh, k&eacute;o d&agrave;i tuổi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;thọ ghi l&ograve;, kh&ocirc;ng phải xử l&yacute; xỉ than, g&oacute;p phần l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường.<br />Giảm từ 40-50% chi phi ph&iacute; nhi&ecirc;n liệu.<br />-củi trấu t&aacute;i sinh phục vụ l&ograve; hơi,&nbsp; củi trấu sấy thuốc l&aacute;, củi trấu phục vụ nh&agrave; m&aacute;y ph&aacute;t điện, củi trấu cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty gốm sứ, củi trấu cho họ gia đ&igrave;nh, củi trấu phục vụ l&ograve; sưởi, củi trấu l&agrave;m chất đốt kh&aacute;c,&hellip; <br /><font face="Times New Roman">&nbsp;</font>C&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Chiều d&agrave;i:&nbsp; 30 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Đường k&iacute;nh : 82 mm <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Đường k&iacute;nh lỗ: 20 mm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Độ ẩm: &lt;7%<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Tro: 12%<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Nhiệt Trị: 3800 ~ 4200 kcal/kg<br />Đ&oacute;ng g&oacute;i : 12 thanh /t&uacute;i ( 30kg) <br />Gi&aacute; :1,000,000 tr/tấn - &nbsp;giao tại xưởng <br />Ngo&agrave;i ra cỏn c&oacute; sản phẩm trấu xay nhuyễn dung l&agrave;m chất đốt&nbsp; với gi&aacute; 950,000đ/tấn<br />&nbsp; *gi&aacute; tr&ecirc;n chưa bao gồm vat -Ph&iacute; vận chuyển <br />Li&ecirc;n hệ : <br />&nbsp; đ/c nh&agrave; m&aacute;y : ấp Tr&agrave; ốp-T&acirc;n B&igrave;nh-C&agrave;ng Long-Tr&agrave; Vinh<br />&nbsp;&nbsp;đ/t : &nbsp;&nbsp;074.3580039 <br />&nbsp; vp giao dịch : 214/B8 Nguyễn Tr&atilde;i &ndash;P.nct-Q.1,tp hcm<br />&nbsp; đ/t : &nbsp;&nbsp;08. 39208873<br />&nbsp; di động : 0908011700 - mr. Kh&aacute;nh <br />&nbsp; mail :&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="mailto:cuitrauhiepthanh@yahoo.com"><font color="#0000ff" size="3">cuitrauhiepthanh@yahoo.com</font></a><br />&nbsp;website : <a href="http://cuitrauhiepthanh.com/">http://cuitrauhiepthanh.com/</a><br />
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...