Bán Đất An Tây Bình dương giá rẽ!(nằm cạnh KCN Việt Hương)!LH 0945.

  • Thread starter hongnhungrubyland
  • Ngày gửi
H

hongnhungrubyland

Guest
#1
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Khu d&acirc;n cư hiện hữu, cơ sở hạ tầng ho&agrave;n thiện</span></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <span class="apple-style-span">Nằm gần chợ nhiều trường học, bệnh viện v&agrave; khu c&ocirc;ng nghiệp Việt Hương 2, Rạch Bắp</span><br /> <span class="apple-style-span">C&aacute;ch đường v&agrave;nh đai 4, đi TP.HCM s&acirc;n bay Long Th&agrave;nh Đồng Nai</span><br /> <span class="apple-style-span">Đất thổ cư 100%, điện v&agrave; hẹ thống cấp tho&aacute;t nước đầy đủ</span><br /> <span class="apple-style-span">G&iacute;a chỉ: 150tr/nền/100m2, th&iacute;ch hợp để an cư, đầu tư v&agrave; x&acirc;y nh&agrave; trọ</span><br /> <span class="apple-style-span">Số lượng c&oacute; hạn, li&ecirc;n hệ ngay để chọn vị tr&iacute; dẹp gi&aacute; thấp nhất</span><br /> <span class="apple-style-span">Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết xin li&ecirc;n hệ &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Gi&aacute; chỉ từ 128 - 165tr/nền</span></strong><strong><span style="font-size: 26pt; color: red"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red">Thổ cư 100%</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red">Tặng sổ tiết kiệm 3tr</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red">2000 vi&ecirc;n gạch khi x&acirc;y dựng</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><strong><span style="font-size: 26pt; color: lime">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><strong><span style="font-size: 28pt; color: lime">&nbsp; Hồng Nhung 0945.80.3456</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><strong><span style="font-size: 21pt; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Cam</span></strong><strong><span style="font-size: 21pt; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> kết gi&aacute; tốt nhất thị trường</span></strong><strong><span style="font-size: 21pt; color: red"></span></strong></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">S&agrave;n Giao Dịch Bất Động Sản Rubyland</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Đ/c : 928 Đại Lộ B&igrave;nh Dương, P.Định H&ograve;a, TX.TDM,B&igrave;nh Dương</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="plast" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&oacute; xe đưa đi xem dự &aacute;n mỗi ng&agrave;y. Cảm ơn đ&atilde; xem tin</span></strong></p> <p style="margin-top: 7.5pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-family: Arial; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hồng nhung
- Địa chỉ: 928 Đại Lộ Bình dương
- Điện thoại: 0945803456 - Fax:
- email: nhungtth.rubyland@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH