BÁN ĐẤT ĐẠI LẢI - NGỌC THANH

  • Thread starter Há»’ HƯƠNG THU
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HỒ HƯƠNG THU

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: black">CẦN B&Aacute;N MẢNH ĐẤT 50 NĂM - DT:9 HA GI&Aacute; 130 triệu / 1ha</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: black">GI&Aacute;P DỰ &Aacute;N SINH TH&Aacute;I &Acirc;U CƠ - THUỘC ĐỊA B&Agrave;N X&Atilde; LẬP NINH</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: black">C&Aacute;CH KHU DU LỊCH ĐẠI LẢI 3KM - C&Aacute;CH S&Acirc;N G&Ocirc;N MINH TR&Iacute; 2KM</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: black">C&Aacute;CH S&Acirc;N G&Ocirc;N ĐẠI LẢI 3KM - GI&Aacute;P MẶT HỒ LẬP NINH ĐANG THI C&Ocirc;NG</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: black">C&Oacute; THỂ L&Agrave;M TRANG TRẠI HOẶC NH&Agrave; NGHỈ CUỐI TUẦN</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;LI&Ecirc;N HỆ : HƯƠNG THU&nbsp;</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;ĐT: 01662896843</span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HỒ HƯƠNG THU
- Địa chỉ: PHƯƠNG XUÂN HÒA - THỊ XÃ PHÚC YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC
- Điện thoại: 01662896843 - Fax:
- email:
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH