• Bán đất gấp

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 7/1/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. hongovem Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: hongovem
   - Địa chỉ: Vinh Hưng, hà nội
   - Tel, Fax: 01674544075 ::: FaX
   - email: hongovem@yahoo.com.vn
   ================================

   <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium"><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" border="0" style="vertical-align: top; background-color: #ffffff" width="850"><tbody><tr><td colspan="2"><div style="margin-top: 10px"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td style="width: 150px"><a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/"><img style="vertical-align: baseline; border-width: 0px" src="file:///E:/hong/Tin%20Rao%20v%E1%BA%B7t%20VIP%20-%20chophien_com_files/logo_chophien.jpg" border="0" /></a></td><td><div style="padding-top: 4px; height: 20px; background-color: #c3d9ff; text-align: right"><a style="font-size: 12px; color: #004080; text-decoration: none" href="file:///E:/hong/Tin%20Rao%20v%E1%BA%B7t%20VIP%20-%20chophien_com.htm">Đặt Chợ Phi&ecirc;n l&agrave;m trang chủ</a>&nbsp;</div></td><td style="width: 5px; height: 22px"><img style="border-width: 0px" src="file:///E:/hong/Tin%20Rao%20v%E1%BA%B7t%20VIP%20-%20chophien_com_files/header_right.jpg" border="0" /></td></tr></tbody></table></div></td></tr><tr><td colspan="2"><div style="margin-top: 5px; border-bottom-color: #cccccc; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid"><strong>Danh s&aacute;ch c&aacute;c tin Rao vặt VIP tại www.chophien.com</strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px"><table id="dltRaoVip" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse: collapse" width="850"><tbody><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0486850009/cuoi-nam-can-von-ban-re-hon-tt-chcc-hanoi-time-tower.html">Cuối năm cần vốn b&aacute;n rẻ hơn TT CHCC Hanoi Time Tower</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0433150287/co-hoi-dau-tu-dat-aic-dau-nam-moi-vo-cung-hap-dan.html">Cơ hội đầu tư đất AIC đầu năm mới v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0433150296/co-hoi-mua-dat-tung-phuong-so-do-dau-nam-moi-vo-cung-hap-dan.html">Cơ hội mua đất T&ugrave;ng Phương sổ đỏ đầu năm mới v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0517850001/dat-nen-suoi-son.html">Đất Nền Suối Son</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0471190008/tung-phuong-me-linh-noi-dau-tu-an-toan-nhat-ha-noi.html">T&ugrave;ng Phương M&ecirc; Linh nới đầu tư an to&agrave;n nhất h&agrave; nội</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0354120032/ban-gap-mot-so-can-ho-chung-cu-c14-bo-cong-an.html">B&aacute;n gấp một số căn hộ chung cư C14 bộ c&ocirc;ng an</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0486130004/ha-noi-time-tower-nhuong-suat-mua-cbcnv.html">H&agrave; Nội Time Tower - Nhượng suất mua CBCNV</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0354120007/ban-gap-can-ho-chung-cu-n05-toa-25t1.html">B&aacute;n gấp căn hộ chung cư N05 T&ograve;a 25T1</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0494480003/du-an-hesco-van-quan-q-ha-dong-ha-noi.html">dự &aacute;n Hesco Văn Qu&aacute;n Q.H&agrave; Đ&ocirc;ng H&agrave; Nội</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0354120002/ban-chung-cu-671-hoang-hoa-tham-viglacera.html">B&aacute;n chung cư 671 Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m - Viglacera</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0354120030/ban-gap-can-ho-chung-cu-ct3-trung-van.html">B&aacute;n gấp căn hộ chung cư CT3 Trung văn</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0510310001/ban-gap-dat-du-an-new-diamont-park-gia-re-nhat-thi-truong.html">B&aacute;n gấp đất dự &aacute;n New diamont Park gi&aacute; rẻ nhất thị trường</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0510310005/ban-gap-biet-thu-tt32-tt23-tt16-du-an-nam-an-khanh-gia-re.html">B&aacute;n gấp biệt thự TT32, TT23, TT16 dự &aacute;n Nam An Kh&aacute;nh gi&aacute; rẻ</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0510310008/ban-can-ho-chung-cu-282-linh-nam-gia-tot-nhat-thi-truong.html">B&aacute;n căn hộ Chung Cư 282 Lĩnh Nam-gi&aacute; tốt nhất thị trường.</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/311/0431560048/%E2%80%9C-sang-nhuong-lo-goc-h29-tai-my-phuoc-3-ngay-trung-tam-thuo.html">&ldquo; Sang nhượng l&ocirc; g&oacute;c H29 tại Mỹ Phước 3, ngay trung t&acirc;m thươ</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/311/0484500001/dat-my-phuoc-3-becamex-idc-185tr150m2.html">Đất Mỹ Phước 3 ( Becamex IDC )....185tr/150m2...</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/311/0494130004/dao-tao-cap-chung-chi-hanh-nghe-bat-dong-san-uu-dai-lon.html">Đ&agrave;o tạo cấp chứng chỉ h&agrave;nh nghề Bất động sản,Ưu đ&atilde;i lớn</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/317/0407880005/quan-ly-giam-sat-vochong-bang-dien-thoai-di-dong-tu-xa.html">Quản L&yacute; gi&aacute;m s&aacute;t vợ/chồng bằng Điện Thoại Di Động Tư Xa.</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/311/0487120004/dang-tin-nha-dat.html">Đăng Tin Nh&agrave; Đất</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/311/0497690053/can-ban-gap-1-can-o-khu-nha-o-van-canh-tst-gia-re.html">Cần b&aacute;n gấp 1 căn ở khu nh&agrave; ở V&acirc;n Canh TST gi&aacute; rẻ</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0487120002/bat-dong-san-san-bay-aquamarine-town.html">Bất Động Sản S&acirc;n Bay Aquamarine Town</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0486130009/ban-cccc-pvr-van-phu-ha-dong-chenh-thap-nhat.html">B&aacute;n CCCC PVR Văn Ph&uacute; H&agrave; Đ&ocirc;ng - Ch&ecirc;nh thấp nhất</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0457310014/ban-dat-nen-my-phuoc-3-4-gia-san-bds-chi-co-199-trieu-nen.html">B&aacute;n đất nền mỹ phước 3 &amp;4 gi&aacute; s&agrave;n bds chỉ c&oacute; 199 triệu/ nền</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0457310021/ban-dat-nen-my-phuoc-3-lo-i-j-h-k-l-g-f-gia-185-trieunen.html">B&aacute;n đất nền Mỹ Phước 3 l&ocirc; I,J,H,K,L,G,F gi&aacute; 185 triệu/nền -</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0499630001/ban-gap-dat-du-an-new-diamond-park-khu-a-vi-tri-dep.html">B&aacute;n gấp đất dự &aacute;n New Diamond Park Khu A vị tr&iacute; đẹp</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0499630005/ban-khu-c-geleximco-vi-tri-dep.html">B&aacute;n khu C - Geleximco vị tr&iacute; đẹp</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0328070106/dtm-van-phu-ct9-van-phu-victoria-ha-noi.html">ĐTM Văn Ph&uacute;-ct9 Văn Ph&uacute; Victoria H&agrave; Nội</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0328070105/da-nha-vuon-chung-cu-b5-cau-dien-hoang-quoc-viet-keo-dai.html">DA nh&agrave; vườn-Chung cư B5 Cầu Diễn (Ho&agrave;ng Quốc Việt k&eacute;o d&agrave;i)</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/313/0450590022/du-an-do-thi-moi-cienco-5-me-linh-du-an-dang-thu-hut-nha-da.html">Dự &aacute;n Đ&ocirc; thị mới Cienco 5, m&ecirc; linh dự &aacute;n đang thu h&uacute;t nh&agrave; đầ</a></div></td></tr><tr><td><div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovat/312/0499630002/can-ban-gap-cccc-52-linh-nam-can-goc-vi-tri-dep.html">Cần b&aacute;n gấp CCCC - 52 Lĩnh Nam Căn g&oacute;c vị tr&iacute; đẹp</a></div></td></tr></tbody></table></div><div style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px"><a class="cpage">1</a>&nbsp;<a class="apage" style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovip.aspx?cateid=310/page-2.html">2</a>&nbsp;<a class="apage" style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/raovip.aspx?cateid=310/page-2.html">Tiếp</a></div></td></tr><tr style="height: 22px"><td colspan="2" style="text-align: center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td style="background-image: url('file:///E:/images/footer_left.jpg'); width: 5px; height: 22px">&nbsp;</td><td style="height: 22px; background-color: #dfeef5">&copy;2010&nbsp;<a target="_blank" style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.ovem.vn/">Ovem Inc</a>&nbsp;-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/info/PA2">Hướng dẫn</a>&nbsp;-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/info/PA4">Quy định sử dụng</a>&nbsp;-&nbsp;<a style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none" href="http://www.chophien.com/info/PA5">Li&ecirc;n hệ</a></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></span>
    
   Đang tải...
  2. HienBeo

   HienBeo Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   1.090
   Đã được thích:
   105
   Nghề nghiệp:
   Lap Trinh Vien
   ở Hà Nội lận ah? xa qua em chưa muốn rời TPHCM :)
    
  3. hoclachinh

   hoclachinh Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   511
   Đã được thích:
   110
   Nghề nghiệp:
   Giáo viên
   Mua thêm làm văn phòng đại diện:D
    
  4. HienBeo

   HienBeo Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   1.090
   Đã được thích:
   105
   Nghề nghiệp:
   Lap Trinh Vien
   :unsure: làm trang trại mà mở văn phòng đai diện mới ghê chứ :D
    
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...