BÁN ĐẤT GIÁ RẺ GIẤY TỜ HỢP LỆ TẠI ẤP 3 VĨNH LỘC A

  • Thread starter THANH TRONG
  • Ngày gửi
T

THANH TRONG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THANH TRONG
- Địa chỉ: BÌNH TÂN TP.HCM
- Tel, Fax: 0989.725.755 ::: FaX
- email: trongnt78@gmail.com
================================

<strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> THANH TRONG<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>346 QL 1A P.B&Igrave;NH HƯNG H&Ograve;A B Q. B&Igrave;NH T&Acirc;N TP.HCM<br /><strong>- Tel, Fax: </strong>0989.725.755 ::: FaX <br /><strong>- email: </strong>trongnt78@gmail.com <br />================================<br />HIỆN NAY T&Ocirc;I CẦN B&Aacute;N GẤP L&Ocirc; ĐẤT Đ<font face="VNI-Times" size="3"> </font>ẸP T<font face="VNI-Times" size="3"> </font>ẠI <br />ĐC:ẤP 3 VĨNH LỘC A B&Igrave;NH CH&Aacute;NH TP.HCM <font size="3">c<font face="VNI-Times"> </font>&aacute;ch ng<font face="VNI-Times"> </font>&atilde; t<font face="VNI-Times"> </font>ư G<font face="VNI-Times"> </font>&ograve; M<font face="VNI-Times"> </font>&acirc;y 6km<br /></font><font size="3">&nbsp;c &oacute; đ ư ờng xe t<font face="VNI-Times"> </font>ải v &agrave;o v<font face="VNI-Times"> </font>&agrave; xin ph<font face="VNI-Times"> </font>&eacute;p l<font face="VNI-Times"> </font>&agrave;m nh<font face="VNI-Times"> </font>&agrave; đ<font face="VNI-Times"> </font>ư ợc ngay<br /></font>DIỆN T&Iacute;CH:<font face="VNI-Times" size="3"> </font>120M2 ĐẤT THỔ VƯỜN (NGANG 5*D&Agrave;I 24M)<br />GI&Aacute; 270TR Đ&Atilde; C&Oacute; SỔ RI&Ecirc;NG( THỬA ĐẤT SỐ 549 DO ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N HUYỆN B&Igrave;NH CH&Aacute;NH CẤP NG&Agrave;Y 7/05/2009<br />MAIL:trongkinhdo@yahoo.com <br /><a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:trongnt78@gmail.com">trongnt78@gmail.com</a><br />ĐT:0989.725.755 GẶP MR.TRONG<br />
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH