• bán Đất. mua Quặng,Wfram

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 5/11/11

  1. sodico Guest

   <p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman"><font color="#cc0000">1)&nbsp;Cần b&aacute;n 1800m<sup>2</sup> đất tại Xu&acirc;n Thới Thượng , H&oacute;c M&ocirc;n. Rất thuận lợi x&acirc;y dựng kho, nh &agrave; x ưởng. Li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh chủ: 0975971953-Email: </font></font><a href="mailto:sodico_vn@yahoo.com"><font color="#cc0000" face="Times New Roman">sodico_vn@yahoo.com</font></a></strong></p><strong><strong><font face="Times New Roman"><font color="#cc0000">&nbsp;Cần b&aacute;n 1800m<sup>2</sup> đất tại Xu&acirc;n Thới Thượng , H&oacute;c M&ocirc;n. Rất thuận lợi x&acirc;y dựng kho, nh &agrave; x ưởng. Li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh chủ: 0975971953-Email: </font></font><a href="mailto:sodico_vn@yahoo.com"><font color="#cc0000" face="Times New Roman">sodico_vn@yahoo.com</font></a><br /></strong><p><div><font face="Times New Roman"><font color="#cc0000"><strong>2)&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Cần mua Wfram-Quặng đồng thường xuy&ecirc;n ,l&acirc;u d&agrave;i. <br /></strong></font></font><strong><font face="Times New Roman"><font color="#cc0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chi tiết li&ecirc;n hệ: Thu Hiền: -01638122936-email: </font></font><a href="mailto:sodico_vn@yahoo.com"><font color="#cc0000" face="Times New Roman">sodico_vn@yahoo.com</font></a><br /></strong></div></p></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Thu Hiền
   - Địa chỉ: 1056 Đường 3/2, P.12,Q11.Tp.HCM
   - Điện thoại: 01638122936 - Fax:
   - email: sodico_vn@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...