bán Đất. mua Quặng,Wfram

  • Thread starter sodico
  • Ngày gửi
S

sodico

Guest
#1
<strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman"><strong>1)&nbsp;&nbsp; </strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cần b&aacute;n 1800m<sup>2</sup> đất tại Xu&acirc;n Thới Thượng , H&oacute;c M&ocirc;n. Gi&aacute; 1.800.000/M2.Rất thuận lợi x&acirc;y dựng kho, nh&agrave; xưởng. Li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh chủ: 0975971953-Email: <a href="mailto:sodico_vn@yahoo.com">sodico_vn@yahoo.com</a><br /></strong></font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cần b&aacute;n 1800m<sup>2</sup> đất tại Xu&acirc;n Thới Thượng , H&oacute;c M&ocirc;n. Gi&aacute; 1.800.000/M2.Rất thuận lợi x&acirc;y dựng kho, nh&agrave; xưởng. Li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh chủ: 0975971953-Email: </font><a href="mailto:sodico_vn@yahoo.com"><font face="Times New Roman">sodico_vn@yahoo.com</font></a></strong></p><strong><div><font face="Times New Roman"><strong>3)&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Cần mua Wfram-Quặng đồng thường xuy&ecirc;n ,l&acirc;u d&agrave;i. <br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chi tiết li&ecirc;n hệ: Thu Hiền: -01638122936-email: </font><a href="mailto:sodico_vn@yahoo.com"><font face="Times New Roman">sodico_vn@yahoo.com</font></a><br /></strong><strong><font face="Times New Roman">Cần mua Wfram-Quặng đồng thường xuy&ecirc;n ,l&acirc;u d&agrave;i. <br /></font></strong></div><p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chi tiết li&ecirc;n hệ: Thu Hiền: -01638122936-email: <a href="mailto:sodico_vn@yahoo.com">sodico_vn@yahoo.com</a></strong></p><strong><span /></strong><br /></strong>&nbsp;

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Thu Hiền
- Địa chỉ: 1056 Đường 3/2, P.12,Q11.Tp.HCM
- Điện thoại: 01638122936 - Fax:
- email: sodico_vn@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH