bán đất nông nghiệp giá rẽ

#1
<p><font size="4">hiện tại t&ocirc;i c&oacute; 15ha đất n&ocirc;ng nghiệp gồm ca ph&ecirc; đ&atilde; thu hoạch v&agrave; cao su đ&atilde; được 5 năm gần thu hoạch ngo&agrave;i ra t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; đất trắng chưa trồng c&acirc;y , nếu c&oacute; nhu cầu mua th&ecirc;m th&igrave; vẫn c&oacute; </font></p><p><font size="4">đất tốt địa h&igrave;nh bằng phẳng gần suối v&agrave; hồ nước thuận tiện cho việc tưới ti&ecirc;u </font></p><p><font size="4">C&aacute;ch trung t&acirc;m thị x&atilde; 5 km </font></p><p><font size="4">hiện tại đất chưa c&oacute; sổ đỏ nhưng nếu muốn th&igrave; t&ocirc;i sẽ l&agrave;m cho </font></p><p><font size="4">gi&aacute; : 300 trệu /ha nếu mua th&igrave; t&ocirc;i sẽ bớt cho một &iacute;t </font></p><p><font size="4">li&ecirc;n hệ : Đặng Quốc H&ugrave;ng th&ocirc;n Nghĩa&nbsp;T&iacute;n _ X&atilde; Quảng Th&agrave;nh _thị x&atilde; Gia Nghĩa _ Tỉnh Đak N&ocirc;ng </font></p><p><font size="4">sdt : 0984 73 83 77</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Quốc Hùng
- Địa chỉ: Thoon Nghĩa Tín _Xã Quảng Thành_tx Gia Nghĩa _ Dăk Nông
- Điện thoại: 0984738377 - Fax: 0974777094
- email: tranquyen14@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH