• Bán đất trang trại- đất cao su Bình Phước

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 12/4/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>Chuy&ecirc;n m&ocirc;i giới&nbsp;đất trang trại - Cao Su - trang trại chăn nu&ocirc;i</div><p>&nbsp;1. B&aacute;n 110 ha cao su 2 năm tuổi x&atilde; T&acirc;n Lập ,huyện&nbsp;Đồng Ph&uacute; ,B&igrave;nh Phước.Gi&aacute; 250tr/ha.Giấy tờ&nbsp;đầy&nbsp;đủ</p><p>&nbsp;2. B&aacute;n 23 ha cao su &nbsp;5 năm tuổi x&atilde; T&acirc;n Lập ,huyện&nbsp;Đồng Ph&uacute;,B&igrave;nh Phước .Gi&aacute; 450tr/ha.Giấy tờ&nbsp;đầy&nbsp;đủ</p><p>&nbsp;3. B&aacute;n 6 Ha cao su&nbsp;đang cạo năm thứ 2, x&atilde; T&acirc;n Lập ,huyện&nbsp;Đồng Ph&uacute;,B&igrave;nh Phước.gi&aacute; 800tr/ha.Đất 2 MT&nbsp;đường,vị tr&iacute;&nbsp;đẹp.</p><p>&nbsp;4.B&aacute;n 16 ha cao su cạo 3 năm ,x&atilde; Thuận Lợi,Huyện&nbsp;Đồng Ph&uacute;,B&igrave;nh Phước.Gi&aacute; 750tr/ha</p><p>&nbsp;5.B&aacute;n 200 ha cao su gồm 150 ha&nbsp;đang cạo,v&agrave; 50 ha 5 năm tuổi. x&atilde; T&acirc;n Lập ,huyện&nbsp;Đồng Ph&uacute;,B&igrave;nh Phước.Gi&aacute; b&aacute;n chung l&agrave; 650tr/ha.</p><p>&nbsp;6.B&aacute;n 40 Ha gồm cafe v&agrave;&nbsp;điều gi&aacute; 150tr/ha.C&oacute; sổ&nbsp;đỏ.B&igrave;nh Phước</p><p>LH 0918 211 412 A Việt&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Trí Việt
   - Địa chỉ: 58/10A Đồng Nai,P.15,Q10,Tp HCM
   - Điện thoại: 0918211412 - Fax:
   - email: huynhtriviet@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...