• Bán Đất Trang Trại, Đất Vườn ,Đất Thổ Cư

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 22/3/13

  1. tamsan Nhà nông tập sự

   <p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 12.800000190734863px; text-align: justify; color: #222222"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #000000">Th&iacute;ch hợp l&agrave;m trang trại chăn nu&ocirc;i trồng trọt ,x&acirc;y biệt thự, nh&agrave; ở , v.v ..</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 12.800000190734863px; text-align: justify; color: #222222"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #000000">- Khu d&acirc;n cư y&ecirc;n tĩnh, an ninh, giao th&ocirc;ng thuận lợi, gần trường học, chợ.&nbsp;Giấy tờ hợp lệ, thủ tục sang t&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng. bảo&nbsp;đảm uy t&iacute;n.&nbsp;</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; line-height: 12.800000190734863px; text-align: justify; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: #222222"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #000000">- Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết về bất động sản n&agrave;y v&agrave; thị trường nh&agrave; đất Củ Chi hiện tại,&nbsp;</span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; line-height: 12.800000190734863px; text-align: center; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: #222222"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</strong></span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">DỊCH VỤ NH&Agrave; ĐẤT ONLINE</strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; line-height: 12.800000190734863px; text-align: center; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: #222222"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">Đị</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">a chỉ : X&atilde; Phước Thạnh, Huyện Củ Chi,Tp.HCM</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">DĐ:</strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">0907.073.162&nbsp;</strong></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">(Trường Sơn)</strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; line-height: 12.800000190734863px; text-align: center; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: #222222"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">Website:<a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #097eaf; text-decoration: none" href="http://www.muabandat24h.com.vn/"><font color="rgb(9, 126, 175);" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">www.muabandat24h.com.vn</font></a></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; line-height: 12.800000190734863px; text-align: center; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: #222222"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #097eaf; text-decoration: none" href="http://www.nhadatcuchi24h.com/"><font color="rgb(9, 126, 175);" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">www.nhadatcuchi24h.com</font></a></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; line-height: 12.800000190734863px; text-align: center; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: #222222"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">Email:&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #097eaf; text-decoration: none" href="mailto:datonline2011@gmail.com"><font color="rgb(9, 126, 175);" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">datonline2011@gmail.com</font></a></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; line-height: 12.800000190734863px; text-align: center; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: #222222"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">Nickyahoo: qpthaibinh</strong></span></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trường Sơn
   - Địa chỉ: Củ chi
   - Điện thoại: 0907073162 - Fax:
   - email: datonline2011@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...