Bán đất trang trại tại Eakar - Đắc Lắc

#1
<p class="MsoNormal">Cần b&aacute;n Trang trại tại Eakar &ndash; Đắc Lắc</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Cần b&aacute;n trang trại. &nbsp;Diện t&iacute;ch 11 ha. Hướng Nam. </p> <p class="MsoNormal">Mặt ph&iacute;a Bắc gi&aacute;p n&uacute;i. Hướng Nam nh&igrave;n ra thung lũng. &nbsp;Địa thế phong thủy đẹp.</p> <p class="MsoNormal">Gồm 9ha đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm c&oacute; sổ đỏ ch&iacute;nh chủ. 2ha đất chủ quyền 25 năm ch&iacute;nh chủ.</p> <p class="MsoNormal">Tr&ecirc;n đất c&oacute; 3 căn nh&agrave;. C&ocirc;ng tr&igrave;nh phụ: giếng nước,m&aacute;y bơm, bể chứa nước,nh&agrave; tắm, nh&agrave; vệ sinh đầy đủ.</p> <p class="MsoNormal">Đang c&oacute; 1 hộ gia đ&igrave;nh sinh sống&nbsp; li&ecirc;n tục. </p> <p class="MsoNormal">Điện lưới. Internet Dcom 3G. Truyền h&igrave;nh K+. Nước tốt. </p> <p class="MsoNormal">Giao th&ocirc;ng thuận tiện.</p> <p class="MsoNormal">Th&iacute;ch hợp l&agrave;m điền trang cao su. Hoặc l&agrave;m trang trại bền vững đa c&acirc;y đa con.</p> <p class="MsoNormal">Tr&ecirc;n đất đ&atilde; trồng 1000 c&acirc;y&nbsp; trầm hương 7 năm tuổi c&oacute; thể khai th&aacute;c ngay. C&oacute; 2300 c&acirc;y </p> <p class="MsoNormal">C&agrave;-f&ecirc; đang thu hoạch b&igrave;nh thường. Một vườn ch&egrave; 100 c&acirc;y xanh tốt. Tr&ecirc;n 100 c&acirc;y ăn tr&aacute;i &nbsp;gồm c&oacute;&nbsp; xo&agrave;i, m&iacute;t, khế, dừa, xơri, c&oacute;c, me Th&aacute;i, mận (roi), macca, sầu ri&ecirc;ng, v&uacute; sữa, sake, ch&ocirc;m ch&ocirc;m, đ&agrave;o ti&ecirc;n, t&aacute;o, bưởi da xanh, chanh, tre măng,&nbsp; chuối, dứa....m&agrave; đa số l&agrave; m&iacute;t &nbsp;với v&agrave;i chục c&acirc;y giống tốt bản địa đang ra tr&aacute;i.</p> <p class="MsoNormal">Đang nu&ocirc;i g&agrave; thả vườn tr&ecirc;n 200 con, chim bồ c&acirc;u bắt đầu nu&ocirc;i với 10 cặp, thỏ 30 con...</p> <p class="MsoNormal">Đ&atilde;&nbsp; từng nu&ocirc;i dế với 70 chậu v&agrave; c&oacute; sản phẩm b&aacute;n ra thị trường.</p> <p class="MsoNormal">Nay chủ trang trại cần tiền n&ecirc;n phải b&aacute;n .</p> <p class="MsoNormal">Gi&aacute; b&aacute;n 1,6 tỷ.</p> <p class="MsoNormal">Qu&yacute; kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ: chủ trang trại: anh Hải, số điện thoại: 0912 01 01 44 . </p> <p class="MsoNormal">Địa chỉ trang trại th&ocirc;n 2, x&atilde; Cư Giang, huyện Eakar, tỉnh Đắc Lắc.&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Hải
- Địa chỉ: Thôn 2 Cưgiang Eakar Đắc Lắc
- Điện thoại: 0912010144 - Fax:
- email: hainn191@yahoo.com
 

#2
đầu tư dàn trải-->làm ăn thua lỗ-->bán đất trả nợ.kakaka.chém tí bác đừng giận nha
chúc bác nhanh bán được đất.
 
#11
tôi muốn xem đất của bạn trước , bạn cho địa chỉ cụ thể nhé.

Bạn đi QL26 đến KM62-thị trấn Eaknop-huyện Eakar-ĐL. Từ đó đi vào đường của xã Cưgiang chừng 16 km là tới nơi.
Trang trại thôn 2. Oto vào tận nơi. DT 0912010144.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH