BÁN ĐẬU XANH LÀM GIÁ

#1
<p><font size="3" color="#0000ff">Vựa đậu <font color="#cc0000"><strong>Phương Hằng</strong></font> với hơn 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực h&agrave;ng n&ocirc;ng sản như đậu xanh, đậu n&agrave;nh, đậu phộng, ... đ&atilde; tạo được uy t&iacute;n tr&ecirc;n thị trường h&agrave;ng n&ocirc;ng sản trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh Đồng Th&aacute;p. Đặc biệt mặt h&agrave;ng đậu xanh l&agrave;m gi&aacute; l&agrave; mặt h&agrave;ng mang t&iacute;nh chiến lược cho sự ph&aacute;t triển l&acirc;u d&agrave;i của đơn vị. V&igrave; thế &yacute; thức được tầm quan trọng của mặt h&agrave;ng n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lựa chọn nguồn h&agrave;ng c&oacute; chất lượng tốt nhất được nhập từ Trung Quốc, Myanmar,... nhằm đem lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng nguồn nguy&ecirc;n liệu tốt nhất cho việc sản xuất gi&aacute; đậu.</font></p><p><font size="3" color="#0000ff">Ch&uacute;ng t&ocirc;i hoạt động với phương ch&acirc;m <font color="#ff0000"><strong>uy t&iacute;n</strong></font> l&agrave;m h&agrave;ng đầu trong&nbsp; kinh doanh, lấy <font color="#ff0000"><strong>lợi &iacute;ch kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong></font> l&agrave;m lợi &iacute;ch ph&aacute;t triển của đơn vị. V&igrave; thế qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng nguồn nguy&ecirc;n liệu cho việc sản xuất, Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đảm bảo t&iacute;nh Năng suất v&agrave; Chất lượng cho những sản phẩm m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp ra tr&ecirc;n thị trường.</font><font color="#0000ff"><br /></font></p><p><font size="3" color="#0000ff">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mở rộng thị trường hơn nửa để đem lại những nguồn h&agrave;ng c&oacute; chất lượng tốt nhất đến tay người sản xuất trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh Đồng Th&aacute;p.</font></p><p><font size="3"><font color="#0000ff">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng gần xa c&oacute; nhu cầu l&agrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối hoặc mua h&agrave;ng phục vụ cho sản xuất c&oacute; thể li&ecirc;n hệ trực tiếp qua điện thoại ĐTDĐ: </font><font color="#ff0000"><strong>0918.029.643</strong></font> hoặc <strong><font color="#ff0000">0673.861.879 </font></strong></font></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ THỊ PHƯƠNG HẰNG
- Địa chỉ: 73C/1 K1 P2 - Trần Hưng Đạo - TX Sa Đéc - Đồng Tháp
- Điện thoại: 0918029643 - Fax: 0673861879
- email: lethiphuonghang2702@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH