• Bán dây chuyền sản xuất bột cá tra, basa, cá biển

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 4/1/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trịnh Lê Trang
   - Địa chỉ: Số 10, ấp 2, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
   - Tel, Fax: 09081116638 ::: FaX 07233636767
   - email: trangapoly@gmail.com
   ================================

   <strong>D&Acirc;Y CHUYỀN SẢN XUẤT BỘT C&Aacute; TRA, C&Aacute; BASA<br /></strong>M&aacute;y sấy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Chainyom &ndash; Th&aacute;i Lan.<br />M&aacute;y li t&acirc;m 3 pha: GEA Westfalia Separator - Germany<br />M&aacute;y hấp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Trung Quốc.<br />M&aacute;y &eacute;p &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Trung Quốc.<br />Thiết bị phụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : B&aacute;ch Khoa &Aacute; Ch&acirc;u.<br />C&ocirc;ng suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 80 tấnc&aacute;/ng&agrave;y đến 300 tấnc&aacute;/ng&agrave;y.<br /><p class="MsoListParagraphCxSpLast">Vật liệu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : inox.</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast"><span /></p><strong>D&Acirc;Y CHUYỀN SẢN XUẤT BỘT C&Aacute; BIỂN<br /></strong>M&aacute;y sấy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Chainyom &ndash; Th&aacute;i Lan.<br />Thiết bị phụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : B&aacute;ch Khoa &Aacute; Ch&acirc;u.<br />Vật liệu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : inox.<br />C&ocirc;ng suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 80 tấnc&aacute;/ng&agrave;y đến 300 tấnc&aacute;/ng&agrave;y.<br />Điều khiển&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 2 chế độ tay, tự động<br /><br />&nbsp;
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...