• Bán dế giá rẽ, dế đông lạnh, dế giống.

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 16/11/11

  1. dacsanquangnam Banned

   <div style="width: 77.6798%; left: 77.6798%; float: left; overflow: visible; margin: 0pt; padding: 0pt" class="column" id="297638915269434093-rhs"> <div class="columnlistp" style="padding-left: 5px"> <div><div style="width: 100%" class="wsite-splitpane-2" id="765976687280884415-parent"> <div style="width: 72.2468%; float: left; overflow: visible; margin: 0pt; padding: 0pt" class="column" id="765976687280884415-lhs"> <div class="columnlistp" style="padding-right: 5px"> <div style="text-align: left" class="paragraph editable-text"><a style="color: #ff0000" href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html"><font size="6">&quot;Đặc sản Quảng Nam&quot;</font></a><br /> <br /> <font size="4"><span style="color: #3333ff">Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</span></font><br /> <span style="color: #ff0000">ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A)</span><br /> <br /> <font size="4"><span style="color: #3333ff">- Nấm lim xanh (thương hiệu Ti&ecirc;n Phước).</span><br /><br /><span style="color: #3333ff"> - S&acirc;m Ngọc Linh.</span> </font><font size="4"><br /><br /><span style="color: #3333ff"> - Dế.</span> </font><font size="4"><br /><br /><span style="color: #3333ff"> - B&ograve; cạp.</span> </font><font size="4"><br /><br /><span style="color: #3333ff"> - C&aacute; Ngựa.</span> </font><font size="4"><br /><br /><span style="color: #3333ff"> - Tắc k&egrave;.</span> </font><font size="4"><br /><br /><span style="color: #3333ff"> - Kỳ t&ocirc;m.</span> </font><font size="4"><br /><br /><span style="color: #3333ff"> - Mối ch&uacute;a.</span> </font><font size="4"><br /><br /><span style="color: #3333ff"> - V&agrave; c&aacute;c loại đặc sản kh&aacute;c.</span> </font><br /> <br /><font size="4"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #3333ff">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với </span><span style="color: #3333ff"><span style="color: #33ff33"><a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html"><font size="5" style="font-weight: bold">&quot;ĐẶC SẢN QUẢNG NAM&quot;</font></a> </span>để được cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất.</span></span></font><br /><font size="4"><br /> <span style="color: #3333ff">ĐT: 0932 381 798.</span><br /><br /><span style="color: #3333ff"> <a target="_blank" href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html"><span style="color: #ff0000">Web: dacsanquangnam.weebly.com</span></a></span></font><font size="4"><br /><br /><span style="color: #3333ff"> <a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html"><span style="color: #ff0000">Đặc sản Quảng Nam, Tam Kỳ, Quảng Nam.</span></a></span></font><br /></div> </div> </div> <div style="width: 26.7532%; left: 26.7532%; float: left; overflow: visible; margin: 0pt; padding: 0pt" class="column" id="765976687280884415-rhs"> <div class="columnlistp" style="padding-left: 5px"> &nbsp; </div> </div> </div> </div> </div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: đặc sản Quảng Nam
   - Địa chỉ: quảng nam
   - Điện thoại: 0932 381 798 - Fax:
   - email: dacsanquangnam@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...