BÁN DẾ GIỐNG DẾ THỊT

  • Thread starter kimnd8386
  • Ngày gửi
K

kimnd8386

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần kim oanh
- Địa chỉ: ha noi
- Tel, Fax: 0989558386 ::: FaX
- email:
================================

<p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #ff0000"><strong><font size="5">TRẠI DẾ PH&Uacute;C LỘC</font></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><span style="font-size: large"><span style="font-size: large; color: #ff0000"><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><strong><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/07/21/201007165513_27_32886_1_.jpg" /><span style="font-size: large"><font size="4">&nbsp;&nbsp; </font></span></strong></span></span></span></span></p><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><span style="font-size: large"><span style="font-size: large; color: #ff0000"><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><strong><span style="font-size: large"><font size="4"><br /></font></span></strong></span></span></span></span> <p><span style="font-size: large"><font><font size="4">&nbsp;<span style="color: #0000ff"><strong>Đ/C1 :312 KIM NGƯU -&nbsp; MINH KHAI - HAI B&Agrave; TRƯNG -H&Agrave; NỘI</strong></span></font></font></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><font><strong>LH:CHỊ OANH<font size="4"> </font></strong></font></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0000ff"><font><strong><font size="4"><span style="color: #ff0000">:0989558386</span></font></strong></font></span></span></p> <p><font><strong><span style="font-size: large"><font size="4">&nbsp;&nbsp;<span style="color: #0000ff">Đ</span><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff">/C2:Đường 38A -Mỹ Ph&uacute;c -Mỹ Lộc -NAM ĐỊNH</span></span></font></span></strong></font></p> <p><span style="font-size: large"><font><strong><span style="color: #0000ff">LH :b&aacute;c TRYUỀN :<span style="color: #ff0000">03503818222 ;01662116662</span></span></strong></font></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><font>&nbsp;</font></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: x-large"><span style="color: #008000"><span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #000000"><font>&nbsp;</font></span><font><strong>&nbsp;</strong></font></span></span></span><span style="color: #ff0000"><font><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;cung cấp&nbsp;dế giống v&agrave; tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i mới&nbsp;do trại ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;t&igrave;m t&ograve;i nghi&ecirc;n cứu .M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i mới&nbsp;đơn giản khoa học&nbsp;v&agrave;&nbsp;đạt hiệu quả cao m&agrave; lại giảm chi ph&iacute; truồng trại ,dụng cụ nu&ocirc;i, c&ocirc;ng chăm s&oacute;c...&nbsp;đ&atilde; &aacute;p dụng thực nghiệm th&agrave;nh c&ocirc;ng cho c&aacute;c hộ chăn</span> <span style="text-decoration: underline">nu&ocirc;i như ở</span>&nbsp;:<span style="color: #008000">TH&Aacute;I NGUY&Ecirc;N,SƠN LA, H&Agrave; </span></span>GIANG ,BẮC CẠN,LAI CH&Acirc;U,NGHỆ AN ,H&Agrave; TĨNH ,NAM ĐỊNH,TH&Aacute;I B&Igrave;NH,NINH B&Igrave;NH....</span></strong></font></span></span></p> <p><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><font><strong><span style="color: #008000">&nbsp;<span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">&nbsp;Gi&aacute; b&aacute;n:</span></span></span></strong></font></span></span></p> <p><span style="font-size: x-large"><font>&nbsp;</font></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><font><strong>dế giống :1 - 4000 đ/con</strong></font></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><font><strong>trứng :50.000 đ /1khay (khoảng 2000 trứng )</strong></font></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><font><strong>dế thịt :180k/1kg</strong></font></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><font><strong>dế trứng:300k/1kg</strong></font></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><font><strong>dế lột :300k/1kg </strong></font></span></span></p> <p><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><font><strong><span style="color: #ff0000">*ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp :bọ cạp, mối ch&uacute;a ,rết,tắc k&egrave;...</span></strong></font></span></span></p> <p><span style="font-size: x-large"><font><strong><span style="color: #0000ff">&nbsp;Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin LH :<span style="color: #ff0000">0989558386</span></span></strong></font></span></p> <p><font>&nbsp;</font></p><font><br /></font>
 

#2
trời ơi bác ơi, hôm nọ có giấy mời họp các cơ sở nuôi dế mà bác không đi à? các cơ sở thống nhất với nhau là giá thị trường là 200.000/ kg. bác để giá thế này thì phá hết thị trường và công lao bao cơ sở lặn lội đi lại tiền thêu cơ sở họp hành rồi thảo luận đổ hết ra sông ra biển hả bác?

chúng ta đừng để giá dế bấp bênh như vậy chứ bác?
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH