• bán dế giống và thu mua dế thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 1/1/11

  1. hiephuong Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: hiephuong
   - Địa chỉ: Vĩnh Phúc
   - Tel, Fax: 01692271630-01658298067- FaX
   - email: nguyenhiep7680@yahoo.com
   ================================

   <p><font size="3">B&aacute;n Dế giống đảm bảo chất lượng, gi&aacute; cả hợp l&iacute;. C&oacute; bao ti&ecirc;u sản phẩm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Với kinh nghiệm nhiều năm nu&ocirc;i Dế ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn kĩ thuật nu&ocirc;i cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với chi ph&iacute; thấp nhất, đảm bảo cho người nu&ocirc;i c&oacute; l&atilde;i.</font></p><p><font size="3">Mua b&aacute;n Dế thịt. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu mua, b&aacute;n Dế thịt, Dế giống. Li&ecirc;n hệ theo địa chỉ: Nguyễn Văn Hiệp(Hồ)- Th&ocirc;n B&igrave;nh L&acirc;m- X&atilde; Tam Hồng-Huyện Y&ecirc;n Lạc- Tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c: Điện thoại: 01692271630 hoặc 01658298067</font></p><p><font size="3">Email: </font><a href="mailto:nguyenhiep7680@yahoo.com"><font size="3">nguyenhiep7680@yahoo.com</font></a></p>
    
   Đang tải...
  2. hiephuong

   hiephuong Guest

   Tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về chăn nuôi Dế từ các ban. Sau đây tôi xin nói nhanh là do thời tiết miền Bắc quá lạnh nhiều người quan niệm mùa này là chỉ duy trì Dế làm giống cho năm sau. Nhưng với tôi bằng kinh nghiệm nuôi nhiều năm và áp dụng nuôi theo phương pháp mới. Tôi vẫn nuôi Dế và cung cấp ra thị trường đều đặn. Các bạn có nhu cầu nuôi Dế và tìm hiểu kĩ thuật nuôi Dế xin liên hệ theo địa chỉ: Nguyến Văn Hiệp- Điện thoại:01692271630
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...