BÁN DẾ GIỐNG

  • Thread starter tuan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuan
- Địa chỉ: ha noi
- Tel, Fax: 01282448988 ::: FaX
- email: HAIHOANG@YAHOO.COM.VN
================================

<p><font size="3">&nbsp;Hiện dế đang la một m&oacute;n ăn đươc d&acirc;n nhậu rất la ưa chu&ocirc;ng v&agrave; sản phẩm dế thương phẩm sản xuất ra kh&ocirc;ng đủ&nbsp;để cung ứng ra thị trường .với gi&aacute; cả từ 180k -&gt; 250k&nbsp;/ 1kg dế thương phẩm con dế&nbsp;đang trở th&agrave;nh vật nu&ocirc;i ko chỉ gi&uacute;p x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o m&agrave; c&ograve;n co thể l&agrave;m gi&agrave;u từ con dế.Do vậy cơ sơ&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i ra đời nhằm mục&nbsp;đ&iacute;ch</font><font size="3">&nbsp;cung cấp dế giống v&agrave; chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i gi&uacute;p những ai đ&atilde; đang v&agrave; sẽ c&oacute; &yacute; định nu&ocirc;i dế c&oacute; thể nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng con dế .</font></p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="3"><p><font size="3"><strong>Li&ecirc;n hệ</strong>:<font color="#ff0000"><strong>0988.643.684 hoặc 01282.448.988</strong> </font><font color="#000000">(<strong>Tuấn</strong>)</font></font></p><p><font size="3"><font color="#ff0000"><strong><font color="#000000">Địa chỉ</font></strong> : <strong>đội 12a x&atilde; Dương Liễu-Ho&agrave;i Đức-H&agrave; Nội</strong></font></font></p><p><font size="3"><font color="#ff0000"><strong><font color="#000000">Email</font></strong>:<strong>TUAN643684@YAHOO.COM.VN</strong></font></font></p></font><p>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font size="4">XIN GIỚI THIỆU C&Aacute;C M&Oacute;N ĂN NGON ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ DẾ</font></strong></p><p align="center"><font size="4"><strong>1. DẾ CHI&Ecirc;N GI&Ograve;N</strong><span /></font></p><p><strong>1. Nguy&ecirc;n Li&ecirc;u<br />- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước<br />- Gừng , tỏi ,xả băm nhỏ.<br />- L&aacute; chanh th&aacute;i chỉ.<br />1. C&aacute;ch chế biến<br />- Bột ngọt, bột n&ecirc;m, ướp trong v&ograve;ng 3-5 ph&uacute;t, Cho v&agrave;o chảo chi&ecirc;n chin, vừa độ gi&ograve;n ngậy, cho ra b&aacute;t c&oacute; sẵn một &iacute;t gừng, tỏi, xả băm nhỏ v&agrave; l&aacute; chanh th&aacute;i chỉ, trộn đều để dậy m&ugrave;i thơm.<br />- B&agrave;y ra đĩa gồm l&aacute; thơm,l&aacute; lốt, phồng t&ocirc;m, &hellip;<br />1. C&aacute;ch chế biến nước chấm<br />- Tỏi, sả, ớt băm nhở, bột ngọt, đường, nước mắm, v&agrave; tương ớt trộn đều sao cho nước chấm c&oacute; độ s&aacute;nh, c&oacute; vị cay chua ngọt l&agrave; được.</strong></p><p align="center"><strong>2.</strong> <font size="4"><strong>DẾ CHI&Ecirc;N BỘT</strong><span /></font></p><p><strong>1. Nguy&ecirc;n Liệu<br />- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước.<br />- 70g bột chi&ecirc;n t&ocirc;m<br />- 50g cải x&agrave; l&aacute;ch<br />- 50g rau sống c&aacute;c loại<br />- 1 Tr&aacute;i dưa leo<br />- 1 Tr&aacute;i c&agrave; chua<br />- 10g đậu phộng hạt<br />- 10g tỏi, ớt , xả v&agrave; me<br />2. C&aacute;ch chế biến<br />- Đun s&ocirc;i dầu ăn chi&ecirc;n gi&ograve;n đậu phộng vớt ra. Khuấy ti&ecirc;u , bộtchi&ecirc;n t&ocirc;m dẻo đều , cho dế v&agrave;o trộn đều. Cho dế v&agrave;o chảo chi&ecirc;n gi&ograve;n , vớt ra trộn lẫn với đậu phộng. Xếp rau, c&agrave; chua, dưa leo,rau thơm đều ra đĩa , cho dế v&agrave;o giữa . Ăn k&egrave;m với b&aacute;nh tr&aacute;ng rất ngon.<br />- Nước chấm : Tương tự như hướng dẫn tr&ecirc;n, cho th&ecirc;m vị chua.</strong><br />&nbsp;</p><p align="center"><font size="4"><strong>3. DẾ NƯỚNG</strong><span /></font></p><p><br /><strong>1. Nguy&ecirc;n liệu</strong><strong><br />- 100g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước<br />- C&acirc;y, que, hoặc vỉ nướng<br />- Dế ướp bột ngọt, bột n&ecirc;m từ 5 - 10 ph&uacute;t<br />- Nước mắm cay ngọt<br />- Rau sống, phồng t&ocirc;m.<br />2. C&aacute;ch chế biến<br />- Dế ghim v&agrave;o c&acirc;y theo chiều ngang m&igrave;nh hoặc vỉ nướng. Đem nướng than cho đến khi dế ch&iacute;n gi&ograve;n thơm v&agrave; ngậy. Chi&ecirc;n gi&ograve;n phồng t&ocirc;m b&agrave;y ra đĩa c&ugrave;ng rau sống , sau đ&oacute; cho dế v&agrave;o giữa .<br />- Nước chấm: Như đ&atilde; hướng dẫn ở tr&ecirc;n, nước chấm cay ngọt.</strong></p><p><strong><span /></strong></p><p align="center"><strong><font size="4">4. DẾ RANG MUỐI ỚT</font></strong></p><p><br /><strong><em>chế biến</em></strong><strong>: Cho muối ớt v&agrave;o chảo rang 5 ph&uacute;t .sau đ&oacute; bỏ Dế v&agrave;o rang c&ugrave;ng cho đến khi dế ch&iacute;n<br />Bạn sẽ c&oacute; m&oacute;n ăn rất đặc biệt . Vị cay vị mặn c&ugrave;ng vị b&eacute;o ngậy của Dế sẽ l&agrave;m thực kh&aacute;ch kh&oacute; qu&ecirc;n <br /><br />M&oacute;n ăn n&agrave;y d&ugrave;ng k&egrave;m với dưa chuột , c&oacute;c , x&agrave; l&aacute;ch , rau thơm</strong></p><p align="center"><font size="4"><strong>5. GỎI DẾ</strong><strong><span /></strong></font></p><p><strong>- Nguy&ecirc;n liệu :100g dế đ&atilde; l&agrave;m sạch</strong><span /></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30g đậu phộng</strong><span /></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40g xo&agrave;i xanh, c&oacute;c th&aacute;i chỉ, đậu phộng, b&aacute;nh tr&aacute;ng, phồng t&ocirc;m, h&uacute;ng, răm, m&ugrave;i, nước mắm cay ngọt...</strong><span /></p><p><strong>&nbsp;- Chế biến :</strong><span /></p><p><strong>dế ướp mắm ,ti&ecirc;u, hạt n&ecirc;m,gia vị,gừng ,tỏi băm nhỏ...trong 15 ph&uacute;t </strong><span /></p><p><strong>dầu đun s&ocirc;i cho dế v&agrave;o đảo 3-4 ph&uacute;t vớt ra để r&aacute;o dầu rồi cho ra đĩa trộn đậu phộng... đ&atilde; chuẩn bị từ trước cho th&ecirc;m gia vị cay ngọt cuộn ăn với b&aacute;nh tr&aacute;ng (m&oacute;n n&agrave;y rất ngon hấp dẫn thực kh&aacute;ch cả nam v&agrave; nữ)</strong><span /></p><p align="center"><strong>6. Dế kho ti&ecirc;u (m&oacute;n n&agrave;y c&aacute;c h&agrave;ng cơm rất ưa chuộng )</strong><span /></p><p>&nbsp;Ư<strong>ớp dế với ti&ecirc;u,tỏi, ớt,hạt n&ecirc;m khoảng 10 ph&uacute;t sau đ&oacute; cho&nbsp;một &iacute;t nước v&agrave;o kho.khi nước cạn tiếp tục cho dầu ăn v&agrave;o chi&ecirc;n nhỏ lửa đến l&uacute;c gi&ograve;n l&agrave; được.(m&oacute;n n&agrave;y ăn với cơm n&oacute;ng dưa chuột, c&agrave; chua.)</strong></p><p align="center"><strong><font size="4">7. DẾ CHI&Ecirc;N BƠ</font></strong></p><p><strong>Nguy&ecirc;n Liệu:</strong><strong><br /></strong><strong>300gr dế cơm.<br />2 th&igrave;a s&uacute;p bột chi&ecirc;n gi&ograve;n.<br />1 quả trứng g&agrave;.<br />1/2 th&igrave;a s&uacute;p bột n&ecirc;m.<br />2 th&igrave;a s&uacute;p bơ.<br /><br /></strong><strong><span /></strong></p><p><strong>L&agrave;m sạch dế, lấy bỏ ruột, sau đ&oacute; rửa lại v&agrave; để r&aacute;o nước.<br />Đập trứng g&agrave; v&agrave;o b&aacute;t, đ&aacute;nh tan với ch&uacute;t bột n&ecirc;m, cho dế v&agrave;o hỗn hợp trứng, để khoảng 5 ph&uacute;t cho ngấm gia vị.</strong></p><p><strong>Đun bơ n&oacute;ng chảy, gắp dế từ hỗn hợp trứng, lăn qua bột chi&ecirc;n gi&ograve;n kh&ocirc; rồi thả v&agrave;o chảo bơ r&aacute;n v&agrave;ng.</strong></p><p><strong>Dọn dế ra dĩa, c&oacute; thể chấm k&egrave;m với tương ớt.</strong><span /></p><p align="center"><strong>8. Dế kho tộ cơm ni&ecirc;u</strong><span /></p><p><strong>*&nbsp;Th&agrave;nh phần: </strong><strong>1 gr dế (khoảng 90 con), 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; dầu m&egrave;, dầu h&agrave;o, 1/2 muỗng c&agrave; ph&ecirc; ớt xay nhuyễn, một &iacute;t ti&ecirc;u, bột ngọt. </strong></p><p><strong>*&nbsp;Chế biến: </strong><strong><br /></strong><strong>- Cho dế v&agrave;o nồi đất, ướp gia vị: nước mắm, dầu m&egrave;, dầu h&agrave;o, bột ngọt. <br />- Bắc nồi l&ecirc;n bếp, để lửa nhỏ riu riu khoảng 10 ph&uacute;t, khi s&ocirc;i th&igrave; cho th&ecirc;m 1/2 ch&eacute;n nước lạnh v&agrave;o. Vẫn để nhỏ lửa đến khi nước kẹo lại, sền sệt l&agrave; được. <br />- Cho ớt xay nhuyễn v&agrave; ti&ecirc;u v&agrave;o để dậy m&ugrave;i thơm. <br />- Dế kho tộ ăn k&egrave;m với c&aacute;c loại l&aacute; c&oacute;c, l&aacute; lụa, l&aacute; bằng lăng. D&ugrave;ng với cơm trắng, n&oacute;ng rất ngon. </strong><strong><span /></strong></p><p>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong><strong>..v..v..v&agrave; c&ograve;n rất nhiều c&aacute;c m&oacute;n ăn kh&aacute;c nữa được chế biến từ dế.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><span /></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ch&uacute;c qu&yacute; vị th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; thưởng thức trọn vẹn!</strong></p><p align="center"><strong>Th&ograve;m th&egrave;m thực kh&aacute;ch của bạn./.</strong><strong><span /></strong></p><p><font size="3" /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH