• BÁN DẾ GIỐNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 24/3/11

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trần thi thyanh
   - Địa chỉ: số nha23 ngõ 208 tam trinh hà nội
   - Tel, Fax: ::: FaX 0987413596
   - email: trangtraithanhtuan@gmail.com
   ================================

   ======================= <font size="2">trang trại THANH TUẤN CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP DẾ GIỐNG-BỌ CẠP GIỐNG,TH&Agrave;NH PHẨM,NG&Acirc;M RƯỢU.CHUNG TOI SẼ HƯỚNG DẪN B&Agrave; CON C&Aacute;CH NU&Ocirc;I VA THU MUA LẠI THƯƠNG PHẨM CHO BA CON.<br /><br />Cơ sở 1: Số 23 ng&otilde; 208 Tam Trinh- Y&ecirc;n Sở- Ho&agrave;ng Mai- H&agrave; Nội.<br /><br />LH: Mr Tuấn ĐT: 04 62905283 - 0987413596<br /><br />Cơ sở 2: Th&ocirc;n H&oacute;p- X.Mỹ Ph&uacute;c- H.Mỹ Lộc- Nam Định.<br /><br />LH: B&aacute;c Mạc ĐT: 0350 3818159<br /><br />Nu&ocirc;i Dế rất dễ d&agrave;ng mang lại hiệu quả kinh tế cao,kh&ocirc;ng tốn nhiều thời gian chăm s&oacute;c,kh&ocirc;ng tốn diện t&iacute;ch ,kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường,vốn đầu tư &iacute;t,dễ thu hồi vốn,kể cả những hộ gia đ&igrave;nh sống ở khu đ&ocirc; thị vẫn c&oacute; thể nu&ocirc;i được.<br />Trong những năm gần đ&acirc;y m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; thu h&uacute;t được rất nhiều thực kh&aacute;ch ở Ch&acirc;u &Acirc;u,Ch&acirc;u &Aacute;, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam.Trong c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được sử dụng th&igrave; ưa chuộng hơn cả l&agrave; thịt dế,thịt dế gi&agrave;u đạm,canxi,vị ngon kh&ocirc;ng k&eacute;m thịt cua n&ecirc;n c&agrave;ng nhiều kh&aacute;ch t&igrave;m đến. Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i dế m&egrave;n c&ograve;n l&agrave;m thuốc chữa bệnh,Dế m&egrave;n l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u protit,&iacute;t chất b&eacute;o,gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u,thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu,chứng sỏi thận...<br />Do nhu cầu thị trường đang tăng cao,số lượng dế thịt do c&aacute;c trang trại nu&ocirc;i kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đủ Trang trại Dế Thanh Tuấn đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp dế m&egrave;n giống v&agrave; dế thịt cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.<br />Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin hướng dẫn kỹ thuật v&agrave; một số kinh nghiệm nu&ocirc;i của trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i tới c&aacute;c bạn:<br />KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N (C&Aacute;CH NU&Ocirc;I TH&Ocirc;NG THƯỜNG)<br />1. Ph&acirc;n biệt dế đực, dế c&aacute;i<br /><br />- Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u pha đen, kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.<br /><br />Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen, b&oacute;ng mượt.<br /><br />- Dế đực bụng nhỏ hơn.<br /><br />Dế c&aacute;i bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.<br /><br />- Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng.<br /><br />Dế c&aacute;i c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o dể dế c&aacute;i cắm xuống đất đẻ trứng.<br /><br />- Dế đực k&ecirc;u để ve v&atilde;n con c&aacute;i.<br /><br />Dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.<br /><br />2. V&ograve;ng sinh trưởng<br /><br />- Dế mẹ đẻ trứng đ&atilde; được thụ tinh sau 9 - 12 ng&agrave;y dế con sẽ nở.<br /><br />- Nu&ocirc;i dế từ khi mới nở tới khi thu hoạch khoảng 40 - 45 ng&agrave;y.<br /><br />- Dế trưởng th&agrave;nh từ 50 - 55 ng&agrave;y trở đi bắt đầu sinh sản.<br /><br />3. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i<br /><br />- Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i l&agrave; kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; đầu tư trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt của dế.<br /><br />Nu&ocirc;i trong chậu nhựa: chậu cao 35 - 40cm, đường k&iacute;nh 40 - 50cm, nu&ocirc;i bằng chậu đỡ tốn diện t&iacute;ch, ph&ugrave; hợp v&igrave; gi&aacute; cả kh&ocirc;ng qu&aacute; cao, rất tiện &iacute;ch n&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y.<br /><br />Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa: d&ugrave;ng loại th&ugrave;ng 60 l&iacute;t, n&ecirc;n mua loại c&oacute; nắp đậy sau đ&oacute; chọc thủng lỗ nhỏ bằng đầu que di&ecirc;m l&ecirc;n nắp th&ugrave;ng tạo độ tho&aacute;ng.<br /><br />Nu&ocirc;i trong khay h&igrave;nh chữ nhật v&agrave; sếp c&aacute;c hộp đ&egrave; n&ecirc;n nhau để tiết kiệm diện t&iacute;ch ph&ugrave; hợp với nu&ocirc;i với quy m&ocirc; lớn. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y cũng l&agrave; h&igrave;nh thức cần đầu tư lớn nhất.<br /><br />Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng xốp, th&ugrave;ng b&igrave;a c&aacute;t t&ocirc;ng: tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y dế sẽ b&ograve; được ra ngo&agrave;i, cắn thủng trốn tho&aacute;t dễ g&acirc;y mất m&aacute;t.<br /><br />Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c để nu&ocirc;i dế như th&ugrave;ng t&ocirc;n, th&ugrave;ng gỗ, chum, lu, vại.<br /><br />- C&aacute;i dế bắc nồi cơm, cọng rơm, giấy l&agrave; những vật tạo khoảng kh&ocirc;ng cho dế m&egrave;n sinh sống leo tr&egrave;o, lột x&aacute;c v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Mỗi lấn lột x&aacute;c dế rất m&egrave;m v&agrave; thường bị đồng loại cắn, ăn v&igrave; thế cần tạo nhiều kh&ocirc;ng gian sinh sống cho dế như vậy sẽ tr&aacute;nh được hao hụt trong chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c loại giấy đ&atilde; qua sử dụng hoặc giấy b&aacute;o được vo lại rất hữu &iacute;ch để nu&ocirc;i dế, dưới đ&aacute;y chậu nu&ocirc;i được l&oacute;t 1 lớp giấy sẽ dễ d&agrave;ng hơn cho lần vệ sinh sau, đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; thứ để dế m&egrave;n gậm nhấm.<br /><br />- Khay đựng thức ăn: bạn c&oacute; thể tận d&ugrave;ng nắp nhựa c&oacute; sẵn, vỏ hộp sữa chua, c&aacute;c đĩa chấm thức ăn c&oacute; đường k&iacute;nh từ 4 - 5cm, c&oacute; v&agrave;nh cao 1cm, hoặc c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự đổ bằng xi măng.<br /><br />- Khay đựng nước uống: tương tự như khay đựng thức ăn. C&aacute;c bạn ch&uacute; &yacute; d&ugrave; l&agrave;m khay đựng thức ăn hay nước uống đều phải l&agrave;m nh&aacute;m cả hai mặt để dế m&egrave;n c&oacute; thể leo tr&egrave;o ăn uống dễ d&agrave;ng.<br /><br />- Đất cho dế đẻ: t&ocirc;i thường d&ugrave;ng đất c&aacute;t, hoặc c&oacute; thể trộn theo tỷ lệ 2 đất, 1 c&aacute;t giữ ẩm cho dế đẻ.<br /><br />4. Thức ăn cho dế<br /><br />- C&aacute;c bạn c&oacute; thể tận dụng nhiều loại thực vật như c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn, l&aacute; đu đủ, rau muống, c&ugrave;i dưa hấu, dưa chuột... tất cả c&aacute;c rau, cỏ cho dế ăn đều phải được rửa sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh cho dế ăn.<br /><br />- Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&oacute; thể cho dế ăn bổ xung c&aacute;c loại c&aacute;m đ&atilde; nghiền mịn.<br /><br />- Cần đảm bảo dế lu&ocirc;n c&oacute; nước sạch để uống.<br /><br />5. C&aacute;ch chọn dế giống<br /><br />- Chọn dế to, khỏe, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n.<br /><br />- Gh&eacute;p theo tỷ lệ 1 đực với 2 c&aacute;i.<br /><br />- T&ugrave;y thuộc h&igrave;nh thức nu&ocirc;i để c&aacute;c bạn quyết định số lượng dế giống, trong một chậu c&aacute;c bạn để 1 khay nước cho dế uống, 1 khay đất cho dế đẻ, 2 khay đựng thức ăn, 3 c&aacute;i dế cho dế m&egrave;n đậu, tr&egrave;o leo.<br /><br />6. C&aacute;ch cho dế đẻ<br /><br />- Sau khi dế mọc c&aacute;nh c&aacute;c bạn chọn v&agrave; gh&eacute;p giống.<br /><br />- Thường 2 - 3 ng&agrave;y sau dế c&aacute;i sẽ bắt đầu đẻ trứng, khi đ&oacute; c&aacute;c bạn cho khay đất ẩm v&agrave;o cho dế đẻ. T&ocirc;i thường cho khay đất cho dế đẻ từ s&aacute;ng h&ocirc;m trước v&agrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau thay bằng khay đất kh&aacute;c.<br />- Những ng&agrave;y đầu tỷ l nở của trứng &iacute;t hơn do kh&ocirc;ng phải tất cả trứng đều được thụ tinh 100%.<br />- Dế đẻ li&ecirc;n tục đến khi rạc th&igrave; chết thường từ 20 đến 30 ng&agrave;y.<br />7. C&aacute;ch ấp trứng<br />- Sau khi lấy khay trứng ra t&ocirc;i thường xịt nước cho ẩm, sau đ&oacute; cho v&agrave;o trong th&ugrave;ng ấp, xếp c&aacute;c khay trứng chồng n&ecirc;n nhau, d&ugrave;ng khăn ẩm để phủ n&ecirc;n.<br />- Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C. H&agrave;ng ng&agrave;y xịt nước để giữ độ ẩm v&agrave; nhiệt độ, t&ocirc;i thường xịt ng&agrave;y 2 lần v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, 1 lần v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, c&aacute;c bạn cũng nhớ kh&ocirc;ng xịt qu&aacute; nhiều nước nếu kh&ocirc;ng trứng sẽ dễ bị ung.<br />- Sau 9 - 12 ng&agrave;y dế sẽ nở, c&aacute;c bạn n&ecirc;n ghi nhớ thời gian, hoặc quan s&aacute;t trứng, để cho khay trứng ra chậu nu&ocirc;i kịp thời. Trứng nở sau 4 - 5 ng&agrave;y l&agrave; hết, c&aacute;c bạn bỏ khay đ&oacute; ra ngo&agrave;i v&eacute;t hết đất v&agrave; tiếp tục cho dế đẻ lần sau.<br />- T&ocirc;i thường để 2 - 3 khay trứng v&agrave;o một chậu nu&ocirc;i như thế vừa đảm bảo mật độ vừa tạo đồng đều cho dế m&egrave;n. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để khay trứng đẻ của 2 - 3 ng&agrave;y kh&aacute;c nhau v&agrave;o c&ugrave;ng một chậu, như vậy khi dế nở sẽ c&oacute; con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.<br />8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi<br />- Dế mới nở từ 2 khay trứng trung b&igrave;nh được khoảng 2000 con.<br />C&aacute;c bạn để từ 1 - 2 c&aacute;i dế bắc nồi cơm v&agrave;o chậu nu&ocirc;i cho dế c&oacute; chỗ đậu, leo treo, tr&uacute; ẩn.<br />- Để v&agrave;o chậu dế 2 - 3 khay thức ăn (loại khay nhỏ).<br />- Do l&uacute;c n&agrave;y dế vẫn c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o m&agrave; chỉ cho dế uống nước bằng c&aacute;ch phun v&agrave;o b&uacute;i cỏ, hoặc l&aacute; rau cho dế ăn. C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng miếng vải tẩm nước cho dế h&uacute;t nước.<br />9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 45 ng&agrave;y tuổi<br />- L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể đặt khay nước v&agrave;o cho dế uống được m&agrave; kh&ocirc;ng sợ dế bị chết đuối nữa. T&ocirc;i thường để 1 khay nước, 2 khay thức ăn cho dế. C&aacute;c bạn n&ecirc;n cho th&ecirc;m dế cho dế m&egrave;n đậu.<br />- Nếu mật độ dế qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn n&ecirc;n t&aacute;ch bớt ra c&aacute;c chậu nu&ocirc;i kh&aacute;c, chậu nu&ocirc;i đảm bảo khoảng 1000 con.<br />- C&aacute;c bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m c&aacute;c loại l&aacute; rau, cỏ cho dế ăn.<br />- Cứ mỗi ng&agrave;y thay nước cho dế một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần, nếu c&ograve;n c&aacute;m c&aacute;c bạn l&ecirc;n bỏ đi v&agrave; thay c&aacute;m mới. Tuỳ theo tốc độ dế ăn m&agrave; c&aacute;c bạn cho ăn ph&ugrave; hợp đảm bảo kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute;.<br />- Khoảng 5 - 7 ng&agrave;y c&aacute;c bạn n&ecirc;n vệ sinh chậu nu&ocirc;i một lần.<br />10. C&aacute;ch l&agrave;m thịt dế<br />- L&agrave;m thịt dế trước khi dế mọc c&aacute;nh, thường từ 45 - 50 ng&agrave;y tuổi, v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng dế lớn nhất, b&eacute;o nhất, thu hoạch l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; sản phẩm thịt dế chất lượng nhất.<br />- Trước khi l&agrave;m thịt c&aacute;c bạn ng&acirc;m dế trong nước muối pha lo&atilde;ng khoảng 2 ph&uacute;t. Một tay cầm dế, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đu&ocirc;i v&agrave; từ từ r&uacute;t ruột dế ra khỏi bụng.<br />- Sau khi đ&atilde; l&agrave;m sạch ruột dế c&aacute;c bạn rửa lại bằng nước sạch khoảng 2 - 3 lần v&agrave; để r&aacute;o nước, l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể chế biến ra c&aacute;c m&oacute;n m&igrave;nh th&iacute;ch, hoặc trữ lạnh ti&ecirc;u thụ dần.<br />- Những con dế c&ograve;n b&eacute; c&aacute;c bạn dồn lại, tiếp tục nu&ocirc;i phục vụ những lần thu hoạch sau<br /><br />Hiện tại TRANG TRẠI của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; PHƯƠNG PH&Aacute;P NU&Ocirc;I MỚI cực kỳ hiệu quả: giảm bớt đầu tư dụng cụ nu&ocirc;i (v&iacute; dụ: Từ 4 triệu đồng giảm xuống c&ograve;n 2 trăm ngh&igrave;n đồng),giảm bớt c&ocirc;ng chăm s&oacute;c,m&agrave; nu&ocirc;i đươc số lượng dế lớn, dế kh&ocirc;ng ăn thịt lẫn nhau.C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i dế xin mời qua trực tiếp ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn tận t&igrave;nh,chu đ&aacute;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp t&agrave;i liệu hướng dẫn v&agrave; tư vấn trực tiếp qua điện thoại đến khi c&aacute;c bạn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /><br />Gi&aacute; b&aacute;n:<br /><br />Dế giống:3000d/1con bố mẹ.<br />Trứng dế:300.000đ/1khay(khoảng 6000 trứng).. Đặc biệt: Trang trại Thanh Tuấn chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại: tẮC K&Egrave;,Bọ Cạp số lượng lớn cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, qu&aacute;n bia... xin li&ecirc;n hệ:<br /><br />Mr Tuấn ĐT: 04 62905283 - 0987413596<br /><br />Số 23 ng&otilde; 208 Tam Trinh- Y&ecirc;n Sở- Ho&agrave;ng Mai- H&agrave; Nội.</font>
    
   Đang tải...
  2. bé_tũn

   bé_tũn Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   6
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nhan vien
   Chủ nhật này em muốn sang trang trại để học cách nuôi dế và mua Dế giống, mong trang trại giúp đỡ em và cung cấp cho em xin tài liệu để chăn nuôi dế được ko ạ
    
  3. VOQUOCBAO

   VOQUOCBAO Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   139
   Đã được thích:
   11
   Nghề nghiệp:
   Kỹ sư cơ khí
   Chỗ chị bán dế giống có bao tiêu sản phẩm không? Giá cả thế nào chị?
    
  4. namhaithancong

   namhaithancong

   Bài viết:
   338
   Đã được thích:
   6
   Nghề nghiệp:
   Nhân viên Điên Lưc
   cái chúng ta cần biết thêm là giá thành bán dế ra.và có ai mua ko?
    
  5. VOQUOCBAO

   VOQUOCBAO Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   139
   Đã được thích:
   11
   Nghề nghiệp:
   Kỹ sư cơ khí
   Mua giống phải có hợp đồng bao tiêu và mức giá nhất định, nếu không đầu tư rồi tất cả lại không biết bán cho ai hoặc bán giá rẻ bèo cũng tiêu. Nếu bán giống mà không cần bao tiêu sản phẩm tôi chỉ bán với giá 1000 đ/con thôi, bà con có thể liên hệ.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...