• BAN DE MEN BO CAP GIONG VA THIT HUONG DAN KI THUAT NUOI MIEN PHI

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/8/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: DE MEN QUANG PHUONG
   - Địa chỉ: TAN HIEP LONG THANH DONG NAI
   - Tel, Fax: ::: FaX 0912 669 655 ; 0924 137 157
   - email: DEMENQUANGPHUONG@GMAIL.COM
   ================================

   <p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRAI DE MEN QUANG PHUONG THAN CHAO QUY KHACH</p><p>TRAI DE CHUYEN CUNG CAP DE THUONG PHAM CHO CAC NHA HANG QUAN AN SIEU THI CAC DAM TIEC VOI SO LUONG ON DINH AN TOAN VE SINH.</p><p>CUNG CAP DE GIONG CHO QUY KHACH VA HUONG DAN KI THUAT NUOI MIEN PHI DEN LUC NUOI THANH CONG.</p><p>HO TRO THU MUA LAI DE THUONG PHAM CHO QUY KHACH MUA GIONG.</p><p>QUY KHACH CO NHU CAU XIN LIEN HE:</p><p>&nbsp;&nbsp; NGO QUANG PHUONG</p><p>&nbsp;DC: TAN HIEP LONG THANH DONG NAI</p><p>EMAIL: <a href="mailto:DEMENQUANGPHUONG@GMAIL.COM">DEMENQUANGPHUONG@GMAIL.COM</a></p><p>DT:&nbsp;&nbsp; 0912 669 655&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0924 137 157</p><p>CAM ON QUY KHACH DA DEN VOI DE MEN LONG THANH DONG NAI !</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...