BÁN DẾ MÈN GIÔNG ,TẮC KÈ GIỐNG

  • Thread starter contrungviet
  • Ngày gửi
C

contrungviet

Guest
#1
<h2 class="title icon"> <font size="6"><font color="#003399">Trang trại c&ocirc;n tr&ugrave;ng Trần Tuấn xin ch&agrave;o c&aacute;c bạn </font></font><font size="6"><a target="_blank" href="http://bandegiong.com/"></a></font></h2><p><font size="6"><a target="_blank" href="http://agriviet.com/">Website: bandegiong.com</a></font><br /></p> <div id="post_message_2117"><blockquote> <br /> <font size="5">Trong nhi&ecirc;̀u năm qua trang trại chúng t&ocirc;i đã nghi&ecirc;n cứu nu&ocirc;i và cho sinh sản ra những con gi&ocirc;́ng thu&acirc;̀n chủng chịu được sự t&aacute;c động thời tiết của miền bắc ch&uacute;ng ta.<br /><br /> + Cũng được sự ủng h&ocirc;̣ của bà con, trang trại chúng t&ocirc;i đã cung c&acirc;́p con gi&ocirc;́ng, h&ocirc;̃ trợ phát tri&ecirc;̉n cải thi&ecirc;̣n kinh t&ecirc;́ cho nhi&ecirc;̀u h&ocirc;̣ gđ trong cả nước.</font> <font size="5"><br /> + Ngo&agrave;i ra chúng t&ocirc;i có hình thức b&aacute;n h&agrave;ng cho bà con ở xa kh&ocirc;ng tới được trang trại bằng c&aacute;ch chuyển khoản.<br /> +TRẦN VĂN TUẤN:N&Ocirc;NG NGHIỆP PH&Aacute;T TRỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N H&Agrave; NỘI<br /> TK: 1500 2050 38431<br /> + Trang trại chúng t&ocirc;i kam k&ecirc;́t hàng sẽ được chuy&ecirc;̉n tới tay bà con m&ocirc;̣t cách nhanh và hi&ecirc;̣u quả nh&acirc;́t<br /><br /> + Trang trại chuy&ecirc;n cung cấp dế thịt,tắc k&egrave;,bọ cạp,thịt c&aacute; sấu , ếch .... cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, khách sạn, đại l&yacute;,với số lượng lớn (Ưu ti&ecirc;n c&aacute;c địa chỉ trong nội th&agrave;nh).</font> <font size="5"><br /><br /> +Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại giống sau.</font> <font size="5"><br /> Khay trứng dế: 200.000đ/k (loại to, nở 7000 con)<br /> Dế m&egrave;n giống :1.500đ/con (bố mẹ)<br /> Dế trắng v&agrave;ng<br /> Dế trắng n&acirc;u<br /> Dế đen<br /> Tắc k&egrave; giống :60.000-100.000đ/con<br /> Bọ cạp giống :10.000đ/con<br /> C&aacute; sấu giống :700.000đ/con<br /> Ếch giống : 2.500đ/c<br /> Bồ c&acirc;u giống ph&aacute;p<br /> Bửa củi (&ocirc;ng uống b&agrave; khen)<br /> Rết giống <br /> kỳ t&ocirc;m<br /> S&acirc;u (mồi chim)<br /> Rựu tắc k&egrave;<br /> Rựu bọ cạp<br /> + KHI B&Agrave; MUA CON GIỐNG TRANG TRẠI SẼ K&Egrave;M THEO S&Aacute;CH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CỤ THỂ TỪNG LOẠI.<br /><br /> + Trang traị ch&uacute;ng t&ocirc;i kam kết thu mua lại to&agrave;n bộ h&agrave;ng thương phẩm trong trang trại của b&agrave; con theo gi&aacute; thị trường</font> <font size="5"><br /></font><br /><font size="5"><font size="6"><a target="_blank" href="http://agriviet.com/">Website: bandegiong.com</a></font> ĐC1:143/227 Ngyễn Ch&iacute;nh T&acirc;n Mai H&agrave; Nội (gần s&acirc;n b&oacute;ng t&acirc;n mai) </font> <font size="5"><br /> Mr. Trần Tuấn: 01657586686 - 0979123117<br /> ĐC2 :Nga Th&aacute;i-Nga Sơn-Thanh H&oacute;a<br /> B&aacute;c thắm: 0373785479-01666689834 </font></blockquote></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH