Bán Đệ nhất gà đông tảo

#1
<strong>-b</strong>&aacute;n đệ nhất g&agrave; đ&ocirc;ng tảo khẳng định kh&ocirc;ng c&ograve;n đ&ocirc;i thứ 2 ở đất đ&ocirc;ng tảo hay so s&aacute;nh đ&ocirc;i ch&acirc;n với bao thuốc vina hoặc cổ ch&acirc;n người phụ nữ trong ảnh<br /> <a target="_blank" href="https://lh4.googleusercontent.com/-EeHlFJQ_ECc/T5VqwPmG6pI/AAAAAAAAI1o/2CgSbjXeTZk/Agriviet.Com-GIANGTUANVU_06.jpg">https://lh4.googleusercontent.com/-E...GTUANVU_06.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="https://lh3.googleusercontent.com/-88oyNMy0eDc/T5VrAN2ZciI/AAAAAAAAI1w/2qPrvIuLokY/Agriviet.Com-giangtuanvu01.jpg">https://lh3.googleusercontent.com/-8...ngtuanvu01.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="https://lh6.googleusercontent.com/-SNlOEIvFaqg/T5VrNmMexeI/AAAAAAAAI14/NhGJt4KlrTA/Agriviet.Com-giangtuanvu02.jpg">https://lh6.googleusercontent.com/-S...ngtuanvu02.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="https://lh4.googleusercontent.com/-ilXb4bwfMgg/T5Vrb_YTswI/AAAAAAAAI2A/PVWgXCp_2ts/Agriviet.Com-Giangtuanvu03.jpg">https://lh4.googleusercontent.com/-i...ngtuanvu03.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="https://lh5.googleusercontent.com/-_V5659dYhVg/T5VroKj_u4I/AAAAAAAAI2I/tPOnLd7qWkE/Agriviet.Com-GIANGTUANVU04.jpg">https://lh5.googleusercontent.com/-_...NGTUANVU04.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="https://lh6.googleusercontent.com/-hRYx0b6hEcI/T5Vrw61N8YI/AAAAAAAAI2Q/TMwox0YpW7A/Agriviet.Com-GIANGTUANVU05.jpg">https://lh6.googleusercontent.com/-h...NGTUANVU05.jpg</a><br /> li&ecirc;n hệ :091 87 68688<br /><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> <br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: giang tuấn vũ
- Địa chỉ: đông tảo - khoái châu - hưng yên
- Điện thoại: 0918768688 - Fax:
- email: giangtuanvu@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH