Bán dế

  • Thread starter dan0351888780
  • Ngày gửi
D

dan0351888780

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Dân
- Địa chỉ: Lác nội - Thanh Hương - Thanh Liêm - Hà Nam
- Tel, Fax: 0974292971
- email: nguyendan1978@gmail.com
================================

<strong><span style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: Tahoma">B&Aacute;N DẾ giống dế thịt</span><p>&nbsp;</p></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: Tahoma">TRẠI DẾ -&nbsp;V&igrave; D&acirc;n: Đ/C </span></strong><span style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: Tahoma">L&aacute;c Nội - Thanh Hương - Thanh Li&ecirc;m - H&agrave; Nam<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: Tahoma">( TR&Ecirc;N&nbsp;QUỐC LỘ&nbsp;1A C&Aacute;CH&nbsp;PHỦ L&Yacute;&nbsp;12 KM )<p>&nbsp;</p></span><font size="3"><strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt">DẾ -&nbsp;V&Igrave; D&Acirc;N&nbsp;- ĐƯỢC NU&Ocirc;I THEO M&Ocirc; H&Igrave;NH C&Ocirc;NG NGHIỆP</span></strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><p>&nbsp;</p></span></font><font size="3"><strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt">DẾ THỊT TO CON&nbsp;. K&Iacute;CH CỠ DẾ THỊT ĐỒNG ĐỀU</span></strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><p>&nbsp;</p></span></font><font size="3"><strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt">DẾ GIỐNG KHỎE MẠNH&nbsp;. TO CON ĐẢM BẢO SINH SẢN NH&Acirc;N GIỐNG TỐT</span></strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><p>&nbsp;</p></span></font><font size="3"><strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt">GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI . TƯ VẤN C&Aacute;CH NU&Ocirc;I V&Agrave; KH&Ocirc;NG GIAN NU&Ocirc;I TẬN T&Igrave;NH</span></strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><p>&nbsp;</p></span></font><font size="3"><strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt">CUNG CẤP T&Agrave;I LIỆU NU&Ocirc;I MIỄN PH&Iacute;</span></strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><p>&nbsp;</p></span></font><font size="3"><strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt">THU MUA V&Agrave; BAO TI&Ecirc;U&nbsp;ĐẦU RA CHO DẾ THỊT</span></strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><p>&nbsp;</p></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="3">QU&Iacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ: 0974&nbsp;292 971 - 0979 571 628</font></span></strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><p>&nbsp;</p></span>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH