• Bán Đinh lăng,Ba kích,Xưa,Mây,... và nhiều loịa cây giống khác

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 5/9/12

  1. <p><font size="2">Xin ch&agrave;o c&aacute;c ban! T&ocirc;i t&ecirc;n l&agrave; Nguyễn VĂn Dũng- Chủ vườn ươm cấy giống Dũng Lương.</font></p><p><font size="2">Hiện tại vườn ươm của ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp mọi loại c&acirc;y giống,c&acirc;y ăn quả,c&acirc;y dược liệu qu&yacute;.</font></p><p><font size="2">-C&acirc;y trồng l&acirc;m nghiệp:Bạch đ&agrave;n,m&acirc;y,keo,</font> <font size="2">xưa,mỡ....</font></p><p><font size="2">-C&acirc;y ăn quả:vải,xo&agrave;i,na,nh&atilde;n,bưởi,sấu,...</font></p><p><font size="2">-C&acirc;y dược liệu:trầm hương,đinh lăng,ba k&iacute;ch, v&agrave; nhiều loại c&acirc;y kh&aacute;c.</font></p><p><font size="2">Cơ sở của ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c giống c&acirc;y đảm bảo về chất lượng v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute; nhất!</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="2">Chủ cơ sở:Nguyễn Văn Dũng</font></p><p><font size="2">Địa chỉ:X&oacute;m Hủng 1-X&atilde; Đạo T&uacute;-Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.Gặp anh chi Dũng Lương<br /></font></p><p><font size="2">Số Điện Thoại:0974977359</font></p><p><font size="2">Email:Dungluongtdvp@gmail.com</font> <br /></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Dũng
   - Địa chỉ: Xóm Hủng 1-Xã Đạo Tú -Huyện Tam Dương-Tỉnh Vĩnh Phúc
   - Điện thoại: 0974977359 - Fax:
   - email: Dungluongtdvp@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...