• Bán bán đồ gia bảo bằng gỗ sưa

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 20/5/12

  1. huutuan1b Nhà nông nghiệp dư

   Hiên nay tôi có 2 con sư tử ( từ đời ông nội tôi ) mỗi con > 25kg và 1 ong phật Di lạc > 15 kg đều bằng gỗ sưa + 1 bộ bàn ghế bằng gỗ MêBu cần bán giá 3 tỷ ( còn thương lượng )
   Liên hệ số đt : 0983 701 242 ( a Tuấn )
   hình
   <a href="http://s1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/?action=view&amp;current=10.jpg" target="_blank"><img src="http://i1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/10.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
   <a href="http://s1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/?action=view&amp;current=9.jpg" target="_blank"><img src="http://i1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/9.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
   <a href="http://s1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/?action=view&amp;current=8.jpg" target="_blank"><img src="http://i1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/8.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
   <a href="http://s1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/?action=view&amp;current=7.jpg" target="_blank"><img src="http://i1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/7.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
   <a href="http://s1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/?action=view&amp;current=6.jpg" target="_blank"><img src="http://i1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/6.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
   <a href="http://s1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/?action=view&amp;current=5.jpg" target="_blank"><img src="http://i1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/5.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
   <a href="http://s1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/?action=view&amp;current=4.jpg" target="_blank"><img src="http://i1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/4.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
   <a href="http://s1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/?action=view&amp;current=3.jpg" target="_blank"><img src="http://i1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/3.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
   <a href="http://s1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/?action=view&amp;current=2.jpg" target="_blank"><img src="http://i1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/2.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
   <a href="http://s1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/?action=view&amp;current=1.jpg" target="_blank"><img src="http://i1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/1.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
   <a href="http://s1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/?action=view&amp;current=11.jpg" target="_blank"><img src="http://i1260.photobucket.com/albums/ii574/huutuan1b/11.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...