• bán dông giống và dông thịt số lượng lớn

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 3/8/11

  1. dongkhule Nhà nông nghiệp dư

   <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;k&iacute;nh ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c n&ocirc;ng d&acirc;n</p><p>&nbsp;trại d&ocirc;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang c&oacute; số lượng d&ocirc;ng &nbsp;thịt từ 150kkg-200kg</p><p>&nbsp;c&aacute;c qu&aacute;n nhậu , nh&agrave; h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; quan &nbsp;t&acirc;m th&igrave; alo nha&nbsp;</p><p>&nbsp;c&ograve;n b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; quan t&acirc;m đến chăn nu&ocirc;i con d&ocirc;ng th&igrave; t&ocirc;i sẻ cấp giống cho.</p><p>&nbsp;con giống đạt ti&ecirc;u chuẩn từ 0.3-0.7kg/con d&ocirc;ng đực.0.2-0.35kg/con d&ocirc;ng c&aacute;i.<img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/353546/thumb.jpg" border="0" /><img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/353547/thumb.jpg" border="0" /><img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/353548/thumb.jpg" border="0" /><img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/353549/thumb.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n l&agrave; d&ocirc;ng chưởng th&agrave;nh v&agrave; d&ocirc;ng con 1 năm tuổi</p><p>&nbsp;t&ocirc;i rất vui được c&aacute;c b&aacute;c lựa chọn v&agrave; tin tưởng.dd;0973724509</p>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: dong khu le
   - Địa chỉ: hòa thắng-bắc bình-bình thuận
   - Tel, Fax: ::: FaX 0973724509
   - email: long2002lx@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...