• Bán Dông giống và thịt tại Bình Định

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 24/9/12

  1. hauphat Guest

   <strong><em>Xin giới thiệu với mọi người c&ugrave;ng c&aacute;c thực kh&aacute;ch một &ETH;ặc sản của đồi c&aacute;t, đ&oacute; l&agrave; Kỳ nh&ocirc;ng (D&ocirc;ng). D&ocirc;ng sống trong hang, s&aacute;ng tinh mơ ra đồi c&aacute;t t&igrave;m ăn chồi non v&agrave; uống sương đ&ecirc;m, v&igrave; thế m&agrave; thịt thơm, săn v&agrave; ngọt, được xem l&agrave; một vị thuốc bổ. Thịt d&ocirc;ng trắng như thịt g&agrave;, m&agrave; lại ngọt, b&ugrave;i v&agrave; mềm hơn. Xương rất mềm, gần như l&agrave; sụn. C&ograve;n da th&igrave; d&ograve;n sừng sựt. Ch&uacute;ng ta co thể chế biến được rất nhiều m&oacute;n như :</em></strong><strong>Nướng mọi, Nướng muối ớt, Nướng ngũ vị, R&ocirc;ti, Chi&ecirc;n mắm, Hấp, Chả, Gỏi, Ch&aacute;o, B&aacute;nh x&egrave;o, Chi&ecirc;n gi&ograve;n, Chi&ecirc;n x&ugrave;, Hầm thuốc bắc, Kho gừng ớt, Nấu canh chua l&aacute; me non, Nấu vi&ecirc;n với dưa hồng&hellip; Mỗi m&oacute;n ăn c&oacute; mỗi hương vị đặc biệt kh&aacute;c nhau. Thịt D&ocirc;ng c&oacute; h&agrave;m lượng canxi v&agrave; đạm rất cao n&ecirc;n c</strong><strong><em>&oacute; thể chữa được rất nhiều bệnh li&ecirc;n quan đến yếu sinh l&yacute;, thận yếu, sức khoẻ s&uacute;t giảm, gi&uacute;p bồi bổ&nbsp; sức khỏe cho người ốm, phụ nữ mới sinh con, stress do lao lực, rất tốt cho lứa tuổi đang lớn cần canxi, v&agrave; đặc biệt gi&uacute;p người bị g&atilde;y xương c&oacute; t&aacute;c dụng mau liền xương...Đồng thời cũng l&agrave; một m&oacute;n nhậu đặc sản. Trong điều kiện kinh tế x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng căng thẳng th&igrave; c&aacute;c doanh nh&acirc;n, thương gia, những nh&agrave; tr&iacute; thức l&agrave;m việc tr&iacute; n&atilde;o lại c&agrave;ng ch&uacute; trọng đến vấn đề sức khoẻ, tăng độ dẻo dai thể lực, bền bỉ để c&oacute; thể l&agrave;m việc, kỳ nh&ocirc;ng lại c&agrave;ng được săn l&ugrave;ng r&aacute;o riết</em></strong> <strong>&nbsp;n&ecirc;n nguồn cung cấp đang cạn kiệt.<br /></strong><strong>Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu của thực kh&aacute;ch, h&ocirc;m nay tại B&igrave;nh Định t&ocirc;i đ&atilde; x&acirc;y dựng một trang trại nu&ocirc;i D&ocirc;ng theo m&ocirc; h&igrave;nh tự nhi&ecirc;n với số lượng lớn. Đ&acirc;y l&agrave; giống D&ocirc;ng c&oacute; nguồn gốc từ Bắc B&igrave;nh &ndash; B&igrave;nh Thuận n&ecirc;n D&ocirc;ng rất to, khỏe, nhanh lớn v&agrave; sinh sản nhiều (c&oacute; thể đạt tới 0,5 &ndash; 0,8kg một con). Chuy&ecirc;n cung cấp D&ocirc;ng thịt cho c&aacute;c qu&aacute;n nhậu từ b&igrave;nh d&acirc;n đến sang trọng v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng lớn trong tỉnh. Đồng thời t&ocirc;i cũng cung cấp giống v&agrave; kĩ thuật nu&ocirc;i cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh muốn nu&ocirc;i D&ocirc;ng để tăng thu nhập kinh tế gia đ&igrave;nh (trong hoặc ngo&agrave;i tỉnh)..<br /></strong><strong>Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ: trang trại d&ocirc;ng HẬU PH&Aacute;T<br /></strong><strong>*ĐC 1: Lương Quang &ndash; Phước Quang &ndash; Tuy Phước &ndash; B&igrave;nh Định<br /></strong><strong>*ĐC 2: Huỳnh Giảng &ndash; Phước H&ograve;a &ndash; Tuy Phước &ndash; B&igrave;nh Định<br /></strong><strong>&nbsp;ĐT: 0935325159 (Hậu)</strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hậu Phát
   - Địa chỉ: Bình Định
   - Điện thoại: 0935325159
   - email: hauphat159@yahoo.com
    
   Last edited by a moderator: 28/11/12
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...