• Bán dúi giá rẽ tại Quảng Ngãi 4,8t

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 27/11/12

  1. phungdinhtoan Nhà nông nghiệp dư

   Hiện m&igrave;nh đang nu&ocirc;i 3 d&uacute;i c&aacute;i thời kỳ sinh sản, 1 d&uacute;i đực v&agrave; 2 d&uacute;i con 4 th&aacute;ng tuổi (1 đực 1 c&aacute;i), &lt;&lt; 1 d&uacute;i con nữa nhưng do l&uacute;c đầu nu&ocirc;i thiếu kinh nghiệm n&ecirc;n đ&atilde; bị d&uacute;i mẹ nuốt trớt&gt;&gt;. Chắc c&aacute;c bạn đ&atilde; biết nguồn thức ăn cho d&uacute;i ko kh&oacute; nếu mọi người sống tại c&aacute;c v&ugrave;ng qu&ecirc; hoặc nh&agrave; c&oacute; vườn. V&igrave; điều kiện kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p m&igrave;nh quyết định b&aacute;n ch&uacute;ng sau 6 th&aacute;ng nu&ocirc;i.<br /> Ai cần mua xin li&ecirc;n hệ: Sđt: 01699977781, Địa chỉ: Th&ocirc;n Lien Hiệp 2 - TT Sơn Tịnh - Sơn Tịnh - Quảng Ng&atilde;i <div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none; position: absolute; top: -1000px; left: -1001px">Hiện m&igrave;nh đang nu&ocirc;i 3 d&uacute;i c&aacute;i thời kỳ sinh sản, 1 d&uacute;i đực v&agrave; 2 d&uacute;i con 4 th&aacute;ng tuổi (1 đực 1 c&aacute;i), &lt;&lt; 1 d&uacute;i con nữa nhưng do l&uacute;c đầu nu&ocirc;i thiếu kinh nghiệm n&ecirc;n đ&atilde; bị d&uacute;i mẹ nuốt trớt&gt;&gt;. Chắc c&aacute;c bạn đ&atilde; biết nguồn thức ăn cho d&uacute;i ko kh&oacute; nếu mọi người sống tại c&aacute;c v&ugrave;ng qu&ecirc; hoặc nh&agrave; c&oacute; vườn. V&igrave; điều kiện kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p m&igrave;nh quyết định b&aacute;n sau 6 th&aacute;ng nu&ocirc;i.<br /> Ai cần mua xin li&ecirc;n hệ: Sđt: 01699977781, Địa chỉ: Th&ocirc;n Lien Hiệp 2 - TT Sơn Tịnh - Sơn Tịnh - Quảng Ng&atilde;i <br /><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/119900-Ban-dui-da-sinh-san-Quang-Ngai-#ixzz2DNd7rNow">http://agriviet.com/home/threads/119900-Ban-dui-da-sinh-san-Quang-Ngai-#ixzz2DNd7rNow</a><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phùng Đình Toản
   - Địa chỉ: Thôn Liên Hiệp 2 - TT Sơn Tịnh - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
   - Điện thoại: 01699977781 - Fax:
   - email: phungdinhtoan@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...