Bán dúi giống

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: animal1412
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>&nbsp;Em ở đồng nai v&agrave; c&oacute; 1 số d&uacute;i muốn b&aacute;n, gồm 3 d&uacute;i con(180k/con),&nbsp;7 d&uacute;i truởng th&agrave;nh (300/con) v&agrave; 1 d&uacute;i đặc biệt gi&aacute; b&aacute;n 350k v&igrave; con n&agrave;y rất th&iacute;ch đẻ, đẻ li&ecirc;n tục. Nếu b&aacute;c n&agrave;o muốn mua th&igrave; li&ecirc;n hệ với em nh&eacute; Thiện ĐT 0166 22 99 442</p><p>Thực ra nu&ocirc;i d&uacute;i rất dễ v&agrave; khả năng kinh tế cao v&igrave; n&oacute; nhỏ con, chỉ hơn 1 kg, dễ b&aacute;n.&nbsp;chỉ tiếc em ở xa nh&agrave; n&ecirc;n kh&ocirc;ng chăm s&oacute;c được, buộc phải b&aacute;n. Nếu c&aacute;c b&aacute;c gọi điện cho em th&igrave; l&agrave;m ơn gửi tin nhắn trước để em lưu số v&igrave; em &iacute;t bắt m&aacute;y khi thấy số lạ, c&aacute;m ơn c&aacute;c b&aacute;c trước. Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c.</p>
 

linhem1986

Nhà nông tập sự
#3
bác đăng lâu rồi mà vẫn chưa bán được nủa a!
tình hình buôn bán dúi gioòng giờ cũng rất khó hăn lắm bạn a!
mình có ông bạn cũng đang đau đấu về việc này.
chúc bạn buôn mai bán đấc nhe
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH